Spremembe razpisne dokumentacije za izbiro ponudnika za izvedbo strokovnih svetovalnih storitev in dostopa do programske opreme za izvedbo kompleksne elektronske dražbe

Petek, 16.01.2015

Agencija je dne 16. 1. 2015 na Portalu javnih naročil in portalu Evropske unije, Tenders Electronic Daily (TED), objavila dodatne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije za izbiro ponudnika strokovnih svetovalnih storitev in dostopa do programske opreme za izvedbo kompleksne elektronske dražbe.

Spremenijo oziroma dopolnijo se naslednje informacije iz razpisne dokumentacije:

- Poglavje II. (PONUDBA), točka 6 (Rok za predložitev ponudbe): v prvem odstavku točke 6 se datum 21. 1. 2015 spremeni v 23. 1. 2015;
- Poglavje III. (JAVNO ODPIRANJE PONUDB): v prvem odstavku poglavja se datum 21. 1. 2015 spremeni v 23. 1. 2015;
- OBR-3 (VZOREC POGODBE), prvi odstavek 24. člena: obdobje veljavnosti pogodbe se podaljša iz dveh na tri leta.

Agencija je 21. 11. 2014 na obeh portalih objavila javno naročilo za izbiro ponudnika za izvedbo strokovnih svetovalnih storitev in dostopa do programske opreme za izvedbo elektronske dražbe, ki vključuje več predmetov in več krogov, za dodelitev radijskih frekvenc v 700 MHz, 1400 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz 2300 MHz, 3500 MHz in 3700 MHz frekvenčnih pasovih. Kasneje je dvakrat objavila spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije, in sicer 27. 11. 2014 in 23. 12. 2014.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.