Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Sporočilo o vročanju z javnim naznanilom (RC Savinjska d.o.o.)

Sporočilo o vročanju z javnim naznanilom (RC Savinjska d.o.o.)

Četrtek, 20.09.2012

Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije je 27.08.2012 izdala dopis št. 38113-138/2012/2 in odločbe št. 38113-138/2012/3, 38113-138/2012/4 in 38113-138/2012/5, ki jih ni bilo možno vročiti na naslov: RC SAVINJSKA, d.o.o.; Bežigrajska cesta 7; 3000 Celje.


Ker dopis in odločbe niso bili uspešno vročeni, agencija v skladu s 3. odstavkom 96. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP; Ur.l. RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010) objavlja sporočilo o vročanju z javnim naznanilom.


V skladu s petim odstavkom 96. člena ZUP velja vročitev za opravljeno po poteku 15 dni od dneva, ko je bilo objavljeno sporočilo o vročanju z javnim naznanilom na oglasni deski organa, ki vodi postopek in na enotnem državnem portalu e-uprava.


Naslovnik lahko prevzame dokumente osebno ali po pooblaščencu v času uradnih ur: od ponedeljka do petka od 9.00 ure do 11.00 ure ter ob sredah od 13.00 ure do 14.00 ure na naslovu: Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS; Stegne 7; 1000 Ljubljana; prvo nadstropje.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.