Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4)

Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4)

Četrtek, 22.02.2018

Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je bil po pridobitvi soglasij pristojnih ministrstev v Uradnem listu št. 10/18 objavljen Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc ( NURF-4).  Predlog NURF-4 je agencija objavila na svoji spletni strani marca 2017  in obenem pozvala zainteresirano javnost, posreduje svoje pripombe, predloge ali dopolnitve. Odgovor na komentarje z dopolnjenimi predlogi za spremembo NURF-4 je agencija skupaj z mnenji predstavnikov zainteresirane javnosti objavila na svoji spletni strani julija 2017  in ponovno pozvala zainteresirano javnost, da komentira do 31.8.2017. Agencija je predloge in pripombe skušala upoštevati v največji možni meri.


V NURF-4 so vključene  spremembe, ki so posledica spremembe Uredbe o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov (Uradni list RS, št. 69/13 in 1/17) in ECC /EC dokumentov. Posebej velja poudariti naslednje spremembe:  

– za radioamatersko storitev je dodana aplikacija v 5MHz pasu;
– za zasebne mobilne radiokomunikacije, angl. Personal Mobile Radio (v nadaljevanju PMR):
o preureditev 2m (146 – 174 MHz) frekvenčnega pasu in prehod na dupleksni razmak 4,6 MHz za vse uporabnike (civilni in državni);
o frekvenčni pas 410 – 430 MHz bo postal primarni pas za privatne mobilne komunikacije (PMR);


– spremembe razredov opreme v pasovih 380 – 385 MHz, 390 – 395 MHz, za PMR 446
– za naprave  kratkega dosega SRD Izvedbeni sklep EC 2017/1483 za 6. posodobitev odločbe  2006/771/EC
– za GSM-R: dodatna alokacija 874,4 – 876 MHz / 919,4 – 921 MHz (na osnovi dokumenta RSCOM17-60 draft_870_915) V stolpec Opombe se doda: “Alokacija za GSM-R je lahko predmet spremembe, ko bo sprejeta ustrezna EU regulative za modernejše železniške sisteme”.
– za PMSE se na sekundarni osnovi namenita dodatna pasova:
o frekvenčni pas: 1900 – 1920 MHz se nameni za PMSE brezžične kamere in SAP/SAB prenosne video povezave. V opombo se doda: ”Po 22. 9. 2021 pas 1900 – 1920 MHz ne bo več namenjen za IMT”.
o frekvenčni pas: 2010 – 2025 MHz se skladno s sklepom (EU) 2016/339 nameni za PMSE brezžične kamere in SAP/SAB prenosne video povezave. V opombo se doda: ”Po 22. 9. 2021 pas 2010 – 2025 MHz ne bo več namenjen za IMT”.


– za javne mobilne komunikacije:o frekvenčni pas 450 – 470 MHz bo postal frekvenčni pas za širokopasovne aplikacije (javne mobilne in PPDR) V stolpec Opombe se doda: “Pas je namenjen za širokopasovne PPDR sisteme in omrežja za kritično infrastrukturo na osnovi IMT. Ozkopasovni PMR sistemi se bodo iz pasu 450 – 470 MHz selili v pas 410 – 430 MHz. Dodelitve v pasu 450 – 470 MHz se bodo izdajale z veljavnostjo eno leto z možnostjo podaljševanja do Izdaje odločb o dodelitvi radijskih frekvenc za širokopasovne sisteme.”
o frekvenčni pas 1427 – 1518 MHz bo postal enotni frekvenčni pas za širokopasovne aplikacije. To določa sprejeta EC odločba ECC/DEC/(17)06, osnutek sklepa EU (dokument RSCOM17-41rev3) pa določa datum implementacije 1 .10.2018 ter prehodno obdobje do 1. 1. 2023:

- za pasova 1427–1452 MHz in 1492–1518 MHz se v stolpec Opombe se doda: » V pasovih 1427 – 1452 MHz in 1492 – 1518 MHz se izdajajo odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc z veljavnostjo do 31.12.2019. Po tem datumu se do 31. 12. 2022 veljavnost odločb lahko trikrat podaljša za eno leto, če to dopuščajo tehnične možnosti.. OPOZORILO: Po 1.1.2023 fiksne storitve točka-točka v pasovih 1427 – 1452 MHz in 1492 – 1518 MHz ne morejo več zahtevati zaščite pred storitvami IMT in jim ne smejo povzročati neželenih motenj..«

-za pas 1350–1400 MHz s v stolpec Opombe se doda: »V pasu 1350–1400 MHz se izdajajo odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za dvosmerne fiksne zveze točka-točka z veljavnostjo do 31.12.2019. Po tem datumu se se do 31. 12. 2022 veljavnost odločb lahko trikrat podaljša za eno leto, če to dopuščajo tehnične možnosti, po 1. 1. 2023 pa se bodo izdajale odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc le za enosmerne fiksne storitve oz. TDD tehnologijo. OPOZORILO: Po 1.1.2023 obstoječe dvosmerne fiksne storitve točka-točka skladno s priporočilom ERC/REC T/R 13-01 v parnem pasu 1427–1452 MHz in 1492–1518 MHz ne morejo več zahtevati zaščite pred storitvami IMT in jim ne smejo povzročati neželenih motenj.«

- V pasu 1518­ 1530 MHz se dovoli uporaba ožjih kanalov 250 kHz se uporabi s centralno frekvenco v korakih po 10 kHz. Osnova ostane 500 kHz raster.
o frekvenčni pas 2300–2400 MHz bo namenjen izključno javnim mobilnim komunikacijam. V stolpec Opombe se doda: »V pasu 2300–2375 MHz je dovoljena uporaba obstoječih ENG/OB sistemov za reportažne avtomobile do 1. 1. 2020. OPOZORILO: Po tem datumu uporabniki reportažnih avtomobilov za PMSE storitev v frekvenčnem pasu ne morejo več zahtevati zaščite pred IMT storitvami in jim ne smejo povzročati neželenih motenj.«
– zrakoplovne komunikacije WAIC: 4 200 – 4 400 MHz
– spremembe za inteligentne transportne sisteme ITS (splošni ITS sistemi 5 875 – 5 905 MHz, varnostne komunikacije vozilo-vozilo: 5 875 – 5 905 MHz ).

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.