Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Primera izpolnjenih obrazcev iz poglavja I.6 razpisne dokumentacije za javni razpis z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc

Primera izpolnjenih obrazcev iz poglavja I.6 razpisne dokumentacije za javni razpis z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc

Četrtek, 02.01.2014

Objavljamo primera dveh izpolnjenih obrazcev iz poglavja I.6 Navedba lotov, za katere je ponudnik zainteresiran (izhodiščna ponudba) razpisne dokumentacije za javni razpis z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc. Primeri se nanašajo na vse tri scenarije (I.6.1 Privzeti scenarij, I.6.2 Alternativni scenarij 1 in I.6.3 Alternativni scenarij 2.) in so popolnoma izmišljeni. Namen objave je olajšanje izpolnjevanja obrazcev, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji.

 

Primer za ponudnika, ki ni upravičen do draženja rezerviranega spektra in nima obstoječega spektra na 2100 MHz:

Primer za ponudnika, ki je upravičen do draženja rezerviranega spektra in ima obstoječi spekter na 2100 MHz:

PRIMERI NEPRAVILNO IZPOLNJENIH OBRAZCEV ZA IZHODIŠČNO PONUDBO

OPOZORILO: Navedenih je le nekaj primerov možnih napak. Odgovornost ponudnika je, da odda pravilno izpolnjene izhodiščne ponudbe za vse tri scenarije (Obrazci I.6.1, I.6.2 in I.6.3). V skladu s točko E.2.1 razpisne dokumentacije bo ponudba, ki ne bo vsebovala navedenih obrazcev ali bi bila v zvezi z njimi nepravilna, izloèena iz nadaljnjega postopka in ne more biti predmet dopolnitve. Ponudniki naj bodo posebno pozorni na spektralno kapo 2 x 105 MHz skupnega razpoložljivega spektra FDD (kategorije A1, A2, A3, B, C, D in E), v katero je vključen obstoječi spekter ponudnika v 2100 MHz FDD pasu.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.