Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Radijske mreže

Radijske mreže

Povezovanje radijskih programov v mreže

V regionalne ali nacionalne mreže se lahko povezujejo tisti izdajatelji radijskih programov, ki nimajo statusa programa posebnega pomena.

 

Nacionalna programska mreža dosega več kot 50 odstotkov prebivalcev Republike Slovenije.

 

Pogoji za programsko povezovanje v mreže:

  • vsak od povezanih izdajateljev na območju, za katerega mu je bilo izdano radijsko dovoljenje, oddaja najmanj dve uri programa lastne produkcije dnevno,
  • skupna lastna produkcija povezanih izdajateljev, ki je izdelana v slovenskem jeziku in v katero se ne všteva program iz prejšnje alineje, dnevno obsega najmanj 25 odstotkov programskih vsebin, ki se oddajajo prek mreže,
  • vsak od povezanih izdajateljev pridobi predhodno soglasje agencije, če bi se zaradi povezovanja v mrežo bistveno spremenila njegova programska zasnova,
  • povezani izdajatelji oblikujejo skupno programsko zasnovo in pisni pravni akt o načinu njenega izvajanja ter oba dokumenta pošljejo pristojnemu ministrstvu zaradi vpisa v razvid medijev,
  • povezani izdajatelji s posebnim aktom imenujejo odgovornega urednika skupnega programa, ki odgovarja za razširjanje programskih vsebin, in akt o imenovanju pošljejo pristojnemu ministrstvu v 15 dneh pred začetkom delovanja mreže.

Radijska mreža nima svojega lastnega dovoljenja, temveč so njene značilnosti vpisane v dovoljenja posameznih radijskih programov, ki so vanjo povezani. Ker ni samostojen radijski program, ne more kandidirati na javnih razpisih za pridobitev radijskih frekvenc, lahko pa na javnih razpisih kandidirajo programi, ki so vanjo povezani.

 

Povezovanje v programske mreže ureja 83. člen Zakona o medijih.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.