Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Avdiovizualne medijske storitve na zahtevo

Avdiovizualne medijske storitve na zahtevo

S sprejetjem Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki velja od novembra 2011, so se pristojnosti agencije razširile na področje nelinearnih avdiovizualnih medijskih storitev, za katere ravno tako kot za klasično televizijo velja, da so pod uredniško odgovornostjo ponudnika ter se širši javnosti posredujejo z namenom obveščanja, zabave in izobraževanja. Ker pa ima v nasprotju s klasično televizijo tu gledalec bistveno večjo možnost pri izbiri in nadzoru programskih vsebin ter izbiri časa, ko bo vsebino spremljal, zanjo veljajo nekoliko ohlapnejše zahteve (glej tudi evropsko Direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah).

 

Med ključne naloge agencije sodijo izvajanje inšpekcijskega nadzora nad programskimi vsebinami in spoštovanjem pravil o oglaševanju (kot npr. sponzoriranje in promocijsko umeščanje izdelkov) ter skrb za zaščito otrok pred škodljivimi vsebinami. To pomeni zagotovitev ustrezne ravni zaščite telesnega, mentalnega in moralnega razvoja mladoletnikov in človekovega dostojanstva nasploh, zlasti z rabo osebnih identifikacijskih številk (PIN kod), sistemov filtriranja in označevanja.

Kaj je AVMS na zahtevo?

Avdiovizualna medijska storitev na zahtevo pomeni nelinearno avdiovizualno medijsko storitev, ki zagotavlja avdiovizualne programske vsebine na podlagi kataloga, ki ga oblikuje ponudnik, uporabnik pa lahko te vsebine spremlja takrat, ko to sam želi.

 

Agencija je pripravila Splošni akt o priglasitvi avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo in obenem vzpostavila uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo.

Priglasitev AVMS na zahtevo

Agencija je pristojna za vodenje uradne evidence ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo. Ponudnik, ki izvaja dejavnost posredovanja avdiovizualne medijske storitve na zahtevo, mora takšno storitev priglasiti agenciji. V obvestilu mora navesti:

  • ime storitve in njeno identifikacijo,
  • ime, naslov, davčno in matično številko za fizične osebe,
  • podjetje, sedež, davčno in matično številko ter navedbo zakonitega zastopnika za pravne osebe,
  • vrsto storitve in njen kratek opis,
  • datum začetka, spremembe ali prenehanja zagotavljanja storitve.

Podrobneje se lahko seznanite v Zakonu o avdiovizualnih medijskih storitvah oziroma v Splošnem aktu o priglasitvi avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo, kjer najdete tudi vse potrebne obrazce. Obrazci so dostopni tudi na dnu te strani.

Obveznosti AVMS na zahtevo

Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah ponudnikom avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo nalaga določene obveznosti, njihovo izvajanje pa nadzoruje agencija v okviru inšpekcijskega nadzora.

Zaščita otrok in mladoletnikov

Zaščito otrok in mladoletnikov podrobno opredeljuje 15. člen Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki med drugim določa, da:

  • so lahko programske vsebine, ki bi lahko resno škodovale telesnemu, duševnemu ali moralnemu razvoju otrok in mladoletnikov, dostopne le na način, ki zagotavlja, da jih otroci in mladoletniki praviloma ne bodo mogli slišati ali videti,
  • so potencialno škodljive programske vsebine dopustne, če so opremljene z ustreznim akustičnim in vizualnim opozorilom ter ustreznim vizualnim simbolom, da niso primerne za otroke in mladoletnike različnih starostnih skupin,
  • mora ponudnik v katalogu programskih vsebin odraslim uporabnikom zagotoviti informacije, ki jim bodo omogočile presojo vsebin.

Evropska avdiovizualna dela

Delež evropskih avdiovizualnih del v avdiovizualnih medijskih storitvah na zahtevo podrobno ureja 16. člen Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki določa da:

  • delež evropskih avdiovizualnih del mora obsegati najmanj 10 odstotkov evropskih avdiovizualnih del v katalogu programskih vsebin v posameznem koledarskem letu oziroma,
  • če ponudnik ne izpolnjuje zgoraj navedenga deleža, mora za produkcijo ali pridobitev pravic do evropskih avdiovizualnih del, ki jih ponuja prek svoje avdiovizualne medijske storitve na zahtevo, vsako koledarsko leto nameniti finančni prispevek v višini najmanj enega odstotka vseh prihodkov iz naslova svoje avdiovizualne medijske storitve v tem koledarskem letu.

Ponudnik avdiovizualne medijske storitve na zahtevo mora vsako leto do konca meseca februarja Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter agenciji posredovati poročilo o izvajanju zgornjih zahtev.

 

Z vsemi obveznostimi se lahko podrobneje seznanite v Zakonu o avdiovizualnih medijskih storitvah.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.