Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Programi posebnega pomena

Programi posebnega pomena

Programom s statusom programa posebnega pomena so za razvijanje in sofinanciranje programskih vsebin zagotovljena sredstva v okviru proračunskih sredstev za medije. Poleg tega jim morajo operaterji omogočiti neodplačno razširjanje, če za to obstajajo tehnične možnosti, in sicer tako, da so dostopni vsem uporabnikom njihovih storitev. Programi s statusom programa posebnega pomena imajo določene prednosti tudi na javnih razpisih za dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije.

 

Status programa posebnega pomena imajo po Zakonu o medijih vsi radijski in televizijski programi javnega zavoda RTV Slovenija, poleg njih pa lahko status pridobijo tudi lokalni, regionalni, študentski in nepridobitni radijski ali televizijski programi, če izpolnjujejo posebne pogoje.

 

Statuse lokalnega, regionalnega in študentskega programa posebnega pomena podeljuje agencija, status nepridobitnega programa posebnega pomena pa Ministrstvo za kulturo po predhodnem mnenju Sveta za radiodifuzijo.

 

Imetnike statusov programa posebnega pomena, tj. lokalnega, regionalnega in študentskega, najdete v registru radijskih in televizijskih programov.

RTV Slovenija

Status programa posebnega pomena imajo po zakonu vsi radijski in televizijski programi javnega zavoda RTV Slovenija.

Lokalni in regionalni programi

Lokalni radijski ali televizijski programi so programi, ki pokrivajo območja, na katerih živi največ deset odstotkov prebivalcev Republike Slovenije, regionalni programi pa so namenjeni prebivalcem območja, na katerem živi od deset do petdeset odstotkov prebivalcev Republike Slovenije.

 

Prvi morajo vsakodnevno predvajati najmanj dvajset odstotkov lokalnih programskih vsebin lastne produkcije, drugi pa najmanj trideset odstotkov regionalnih programskih vsebin lastne produkcije, in sicer radijski programi med 6. in 20. uro, televizijski pa med 8. in 24. uro. Če so vidni ali slišni na območju, kjer živijo italijanska, madžarska ali romska skupnost, morajo razširjati tudi njim namenjene vsebine.

 

Minimalni čas oddajanja lokalnega televizijskega programa znaša tri ure dnevno in štiri dni v tednu, minimalni čas oddajanja regionalnega televizijskega programa pa znaša pet ur dnevno in se mora predvajati vsakodnevno.

Študentski programi

Študentske radijske ali televizijske programe ustvarjajo in razširjajo predvsem študentje in so namenjeni študentski javnosti ter zadovoljevanju njihovih izobraževalnih, znanstvenih, strokovnih, umetniških, kulturnih in drugih potreb.

Nepridobitni programi

Nepridobitni radijski ali televizijski programi morajo vsakodnevno predvajati najmanj trideset odstotkov lastne produkcije informativnih, umetniških, izobraževalnih in kulturno-zabavnih vsebin, dobiček od dejavnosti pa morajo uporabiti samo za izvajanje radijske oziroma televizijske dejavnosti.

 

Za podrobnejšo seznanitev s statusi programa posebnega pomena poglejte še Pravilnik o programih posebnega pomena.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.