Priglasitev AVMS na zahtevo in obrazci

Agencija je pristojna za vodenje uradne evidence ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo. Ponudnik, ki izvaja dejavnost posredovanja avdiovizualne medijske storitve na zahtevo, mora takšno storitev priglasiti agenciji. V obvestilu mora navesti:

  • ime storitve in njeno identifikacijo,

  • ime, naslov, davčno in matično številko za fizične osebe,

  • podjetje, sedež, davčno in matično številko ter navedbo zakonitega zastopnika za pravne osebe,

  • vrsto storitve in njen kratek opis,

  • datum začetka, spremembe ali prenehanja zagotavljanja storitve.

Podrobneje se lahko seznanite v Zakonu o avdiovizualnih medijskih storitvah oziroma v Splošnem aktu o priglasitvi avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo, kjer najdete tudi vse potrebne obrazce. Obrazci so dostopni tudi na dnu te strani.

Obrazci

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.