Poročilo o kakovosti storitve za klice na enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili »112« za leto 2010

Sreda, 23.03.2011

V letu 2010 je bilo v uradni evidenci operaterjev javnih komunikacijskih omrežij oziroma javnih komunikacijskih storitev registriranih 23 operaterjev javnih telefonskih omrežij oziroma izvajalcev javno dostopnih telefonskih storitev. Vse operaterje je agencija pozvala k posredovanju poročil.


Nekateri operaterji so registrirani za izvajanje nacionalnih javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji in hkrati za izvajanje govornih storitev v javnem mobilnem omrežju. Tako bi morala agencija prejeti 21 poročil operaterjev, ki izvajajo nacionalne javno dostopne telefonske storitve na fiksni lokaciji in 6 poročil operaterjev, ki izvajajo govorne storitve v javnem mobilnem omrežju.

 

Agencija zahteva ločeno poročanje operaterjev, ki ponujajo javno dostopne telefonske storitve preko javnega telefonskega omrežja drugega operaterja. Tako je od operaterja In.life d.d. prejela dodatnih12 poročil  kabelskih operaterjev. Operater Softnet d.o.o. je agenciji posredoval 15 tovrstnih poročil.

 

Štirje operaterji javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji so v poročilu navedli, da še niso pričeli z izvajanjem storitve govorne telefonije.

 

Kljub pozivu poročil niso posredovali operaterji Voxbone SA, Netinet d.o.o. in TIWS II, podružnica Slovenija.

 

Agencija ob pregledu poročil ugotavlja, da 6 operaterjev že uporablja PUSH (posredovanje lokacije kličočega ob vsakem klicu) metodo za  posredovanje informacije o lokaciji kličočega, dva operaterja pa imata že pripravljeno vse potrebno za njeno uporabo.

 

Analiza poročil je pokazala, da operater In.life d.d., skupaj s kabelskimi operaterji, prek katerih omrežij ponuja javno dostopne telefonske storitve, ne dosega parametrov, ki jih določa Pravilnik o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klic v sili »112«. Odstopanje se nanaša na čas vzpostavljanja zveze s številko »112«. Vsi ostali operaterji izpolnjujejo zahtevane parametre.

 

Agencija bo vse operaterje, ki ne izvajajo storitev nacionalno javnih dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji in govornih storitev v javnem mobilnem omrežju pozvala, da v najkrajšem možnem času uskladijo dejansko stanje s stanjem v uradni evidenci operaterjev. Operaterje, katerih parametri kakovosti storitve ne ustrezajo zakonskim zahtevam in tiste operaterje, ki poročila niso posredovali, bo predala v obravnavo nadzorni službi, ki bo ukrepala v skladu s svojimi pristojnostmi.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.