Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Podaljšanje roka za zbiranje mnenj na osnutek informativnega memoranduma

Podaljšanje roka za zbiranje mnenj na osnutek informativnega memoranduma

Ponedeljek, 28.10.2013

Agencija je 20. 9. 2013 objavlja osnutek informativnega memoranduma, ki podaja pogoje javnega razpisa z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev v radiofrekvenčnih pasovih 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz in 2600 MHz. Navedeni osnutek je 7. 10. 2013 dopolnila s pravili dražbe in 25. 10. 2013 še s seznamom naselij. Agencija se je odločila, da zainteresirano javnost povabi k podaji komentarjev, kljub temu da tega po zakonu ni dolžna storiti (ni obveze po 204. člen ZEKom). Prvotni rok za oddajo mnenj je bil 4. 11. 2013.

Glede na kompleksnost tematike, vse do sedaj prejete komentarje in vprašanja na forumu in odgovore nanje, se je agencija, kljub velikim časovnim pritiskom, odločila podaljšati rok za podajo komentarjev do 11. 11. 2013, najkasneje do 8. ure zjutraj.

V primeru, da bo zainteresirana javnost svoje komentarje podajala do tega roka po navadni pošti (na naslov Stegne 7, 1000 Ljubljana), je obvezno prispevke poslati tudi na elektronski naslov agencije info.box@apek.si in se pri tem sklicevati na opravilno številko 38144-7/2013.

Prejete komentarje bo agencija objavljala na svoji spletni strani in po potrebi nanje sproti odgovarjala. Obenem vso zainteresirano javnost vabi h komentiranju objavljenih prispevkov drugih deležnikov. Začetek postopka javnega razpisa je predviden za konec letošnjega leta. Do takrat bo agencija pripravila tudi razpisno dokumentacijo. Pri tem želimo poudariti, da pri pripravi razpisne dokumentacije ni dolžna upoštevati prejetih mnenj zainteresirane javnosti, prav tako lahko agencija pripravi razpisno dokumentacijo neodvisno od objavljenega osnutka informativnega memoranduma.

Opomba, dodana 30. 10. 2013

Rok za oddajo pripomb na seznam naselij bo daljši, sporočen pa bo naknadno.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.