Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Osnutek informativnega memoranduma

Osnutek informativnega memoranduma

Petek, 20.09.2013

Agencija objavlja osnutek informativnega memoranduma, ki podaja pogoje javnega razpisa z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev v radiofrekvenčnih pasovih 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz in 2600 MHz. Osnutek informativnega memoraduma še ne vsebuje poglavja o pravilih dražbe ter priloge 6 (seznam naselij), ki bosta objavljena naknadno.

Agencija se je odločila, da zainteresirano javnost povabi k podaji komentarjev, kljub temu da tega po zakonu ni dolžna storiti (ni obveze po 204. člen ZEKom). Vso javnost, ki je vključena v razvoj informacijske družbe v Sloveniji, agencija vabi k oddaji komentarjev na omenjen dokument. Komentarje, ki bodo podani po navadni pošti na naslov agencije (Stegne 7, 1000 Ljubljana) ali po elektronski pošti na: info.box@apek.si, bo sprejemala do vključno 4. novembra 2013. Pri pošiljanju se sklicujte na opravilno številko 38144-7/2013.

Prejete komentarje bo agencija objavljala na svoji spletni strani in po potrebi nanje sproti odgovarjala. Obenem vso zainteresirano javnost vabi h komentiranju objavljenih prispevkov drugih deležnikov.

Začetek postopka javnega razpisa je predviden za konec letošnjega leta. Do takrat bo agencija pripravila tudi razpisno dokumentacijo. Pri tem želimo poudariti, da pri pripravi razpisne dokumentacije ni dolžna upoštevati prejetih mnenj zainteresirane javnosti, prav tako lahko agencija pripravi razpisno dokumentacijo neodvisno od objavljenega osnutka informativnega memoranduma.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.