Oglaševanje

Oglaševanje je pomembno področje, ki ga agencija nadzoruje znotraj strokovnega (radio) in inšpekcijskega postopka (linearna in nelinearna avdiovizualna medijska storitev). Izdajatelji radijskih in televizijskih programov ter ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo morajo upoštovati določila v skladu z Zakonom o medijih in Zakonom o avdiovizualnih medijskih storitvah.

 

Avdiovizualno komercialno sporočanje pomeni objavljanje slikovnih podob z ali brez zvoka, ki so namenjene neposredni ali posredni promociji oziroma pospeševanju pravnega prometa blaga, storitev, nepremičnin, pravic ali obveznosti, pridobivanja poslovnih partnerjev ali ustvarjanja ugleda ali dobrega imena pravne ali fizične osebe. Takšne slikovne podobe spremljajo programske vsebine ali so vanje vključene v zameno za plačilo ali drugo podobno nadomestilo ali z namenom samooglaševanja. 

 

Ločimo:

  • televizijsko oglaševanje,
  • televizijska prodaja,
  • sponzoriranje,
  • promocijsko umeščanje izdelkov.

V zvezi s tem glejte tudi Metodologijo strokovnega nadzorstva radijskih in televizijskih programov in Splošni akt o promocijskem umeščanju izdelkov in sponzoriranju.

 

Definicije in druga določila, ki urejajo področje radijskega oglaševanja, najdete v Zakonu o medijih (pristojnost agencije 93.-99. člen, sicer tudi 46.-55. člen).

 

Primarni namen agencije je nadzor nad spoštovanjem določil:

  • o prepoznavnosti avdiovizualnih komercialnih sporočil oz. oglasov v radijskem programu,
  • o zaščiti otrok in mladoletnikov v zvezi z njimi, predvsem, ko se predvajajo avdiovizualna komercialna sporočila za živila v programskih vsebinah, namenjenih otrokom,
  • o prepovedi oglaševanja določenih izdelkov,
  • o predpisanih kvotah in drugih omejitvah televizijskega oglaševanja in televizijske prodaje oz. radijskega oglaševanja,
  • v zvezi z zahtevami in omejitvami pri sponzoriranju,
  • v zvezi s pravilno rabo nove oblike avdiovizualnega komercialnega sporočanja promocijskega umeščanja izdelkov.

Več o tem najdete pod zavihki Obveznosti televizijskih programov, Obveznosti AVMS na zahtevo oziroma o radijskem oglaševanju pod Obveznosti radijskih programov.

 

Če ste pri spremljanju medijskih vsebin opazili nepravilnost oziroma menite, da vsebina ni bila v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi, lahko podate prijavo tukaj.

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.