Naknadne spremembe in dopolnitve izhodišč za izvedbo javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc v radiofrekvenčnih pasovih 10 GHz in 12 GHz

Petek, 01.08.2014

Objavljamo naknadne spremembe in dopolnitve ter čistopis spremenjene verzije Izhodišč za izvedbo javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc v radiofrekvenčnih pasovih 10 GHz in 12 GHz, ki se nanašajo predvsem na predlagano višino najmanjšega zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine in načina plačila zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine ter na določitev letnega nadomestilo za učinkovito rabo omejene naravne dobrine.


Agencija je dne 22. 7. 2014 objavila Izhodišča za izvedbo javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc v radiofrekvenčnih pasovih 10 GHz in 12 GHz. Dne 24. 7. 2014 so bile objavljene spremembe in dopolnitve ter čistopis spremenjene verzije izhodišč , v katerih je bilo navedeno, da se naknadno objavi še določitev letnega nadomestila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine, ki bo predmet teh izhodišč.


Zainteresirano javnost vabimo, da najkasneje do 4. 8. 2014 do 12.00 ure po lokalnem času kraja sedeža agencije pošlje svoje pripombe in predloge na predmetna izhodišča ter odgovore na vprašanja, ki so podana v izhodiščih, na elektronski naslov: info.box@akos-rs.si.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.