Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti

Dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti

Dovoljenje za izvajanje televizijske dejavnosti mora imeti vsak izdajatelj, preden začne razširjati svoj televizijski program. Dovoljenje je tudi pogoj za kandidiranje na javnih razpisih za pridobitev pravice razširjanja programov v digitalni radiodifuzni tehniki.

Postopek pridobitve dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti

Agencija izda dovoljenje na vlogo izdajatelja, in sicer po predhodnem mnenju Sveta za radiodifuzijo.

 

Pogoja za pridobitev dovoljenja sta:

  • registrirana televizijska dejavnost,
  • odločba Ministrstva za kulturo o vpisu televizijskega programa v razvid medijev.

Vloga za pridobitev dovoljenja mora vsebovati:

  • podatke o izdajatelju televizijskega programa (ime vložnika, sedež oz. naslov vložnika, navedbo zakonitega zastopnika ali morebitnega pooblaščenca, matično številko),
  • navedbo dejavnosti, ki jo namerava izvajati (televizijska dejavnost),
  • ime televizijskega programa, ki ga bo izdajatelj razširjal,

Postopek pridobitve dovoljenja urejata 105. in 106. člen Zakona o medijih ter Splošni akt o dovoljenju za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.