Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Televizijske mreže

Televizijske mreže

Izdajatelji televizijskih programov, ki nimajo statusa programa posebnega pomena, se lahko programsko povezujejo v regionalne ali nacionalne mreže.

 

Nacionalna programska mreža dosega več kot 50 odstotkov prebivalcev Republike Slovenije.

 

Pogoji za programsko povezovanje v mreže:

  • vsak od povezanih izdajateljev na območju, za katerega mu je bilo izdano radijsko dovoljenje, oddaja najmanj 2 uri programa lastne produkcije dnevno,
  • skupna lastna produkcija povezanih izdajateljev, ki je izdelana v slovenskem jeziku in v katero se ne všteva program iz prejšnje alineje, dnevno obsega najmanj 25 odstotkov programskih vsebin, ki se oddajajo prek mreže,
  • vsak od povezanih izdajateljev pridobi predhodno soglasje agencije, če bi se zaradi povezovanja v mrežo bistveno spremenila njegova programska zasnova,
  • povezani izdajatelji oblikujejo skupno programsko zasnovo in pisni pravni akt o načinu njenega izvajanja ter oba dokumenta pošljejo pristojnemu ministrstvu zaradi vpisa v razvid medijev,
  • povezani izdajatelji s posebnim aktom imenujejo odgovornega urednika skupnega programa, ki odgovarja za razširjanje programskih vsebin, in akt o imenovanju pošljejo pristojnemu ministrstvu v 15 dneh pred začetkom delovanja mreže.

Televizijska mreža nima svojega lastnega dovoljenja, temveč so njene značilnosti vpisane v dovoljenja posameznih televizijskih programov, ki so vanjo povezani. Ker ni samostojen televizijski program, ne more kandidirati na javnih razpisih, lahko pa na javnih razpisih kandidirajo programi, ki so vanjo povezani.

 

Povezovanje v programske mreže ureja 83. člen Zakona o medijih.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.