Pripombe na predlog izhodišč za razpise frekvenc za mobilno tehnologijo ter strateške usmeritve ministrstva

Četrtek, 05.10.2017

Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS je pred sprejemom odločitve, kdaj razpisati radijske frekvence za mobilno tehnologijo, v skladu s 204. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na svoji spletni strani dne, 23. 6. 2017, objavila predlog Izhodišč za razpise frekvenc za mobilno tehnologijo. Obenem je pozvala zainteresirano javnost, da v zvezi s predlogom pošlje svoje pisne komentarje, predloge in odgovore na zastavljena vprašanja. Do roka, ki se je iztekel 23. 7. 2017, je agencija prejela mnenja naslednjih predstavnikov zainteresirane javnosti:


Na podlagi mnenj zainteresirane javnosti je Ministstvo za javno upravo z dopisom št. 381-2/2016/94 z dne, 3.10.2017, agenciji poslalo Strateške usmeritve glede izvedbe javnega razpisa prostih radijskih frekvenc z javno dražbo. Glede na prejete strateške usmetitve bo agencija po pridobljenem soglasju Vlade RS na Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom v letu 2018 razpisala proste frekvence v 700 MHz pasu.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.