Zaščita otrok in mladoletnikov

Agencija na podlagi Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah izvaja inšpekcijski nadzor nad izdajatelji televizijskih programov in ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo glede upoštevanja določil o zaščiti otrok in mladoletnikov.

 

V skladu s pristojnostmi agencija v Splošnem aktu o zaščiti otrok in mladoletnikov v televizijskih programih in v avdiovizualnih medijskih storitvah na zahtevo opredeli programske vsebine, stopnjo njihove zaščite in smernice za njihovo predvajanje. Minister pristojen za medije pa s podzakonskim predpisom določi akustično in vizualno opozorilo ter vizualni simbol.

Programske vsebine, ki bi lahko resno škodovale telesnemu, duševnemu ali moralnemu razvoju otrok in mladoletnikov, se v televizijskih programih ne smejo predvajati.

 

Za ponudnike avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo pa veljajo nekoliko ohlapnejše zahteve. Takšne vsebine so lahko dostopne na način, ki zagotavlja, da jih otroci in mladoletniki praviloma ne bodo mogli slišati ali videti (tehnična zaščita).

 

Tako izdajatelji televizijskih programov kot ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo pa so pri predvajanju otrokom in mladoletnikom neprimernih oziroma potencialno škodljivih vsebin, ki utegnejo škodovati telesnemu, duševnemu ali moralnemu razvoju, na takšno vsebino pred njenim predvajanjem dolžni opozoriti z ustreznim akustičnim in vizualnim opozorilom, med njenim predvajanjem pa jo identificirati z ustreznim vizualnim simbolom.

 

 

Akustično in vizualno opozorilo ter vizualni simbol

 

 

Več o tem lahko preberete pod zavihkoma Obveznosti televizijskih programov in Obveznosti AVMS na zahtevo.

 

Če ste pri spremljanju medijskih vsebin opazili nepravilnost oziroma menite, da bi posamezna vsebina lahko resno škodovala telesnemu, duševnemu ali moralnemu razvoju otrok in mladoletnikov ter ni bila ustrezno označena oz. tehnično zaščitena, lahko podate prijavo tukaj.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.