Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Uporabnina
Kažipot > AKOS > Železnice > Uporabnina

Uporabnina

Za uporabo javne železniške infrastrukture so prevozniki dolžni  plačevati uporabnino. Uporabnina je namenjena kritju dela stroškov vzdrževanja, ki jih izkazuje upravljavec javne železniške infrastrukture.

Pravna podlaga za določanje in zaračunavanje uporabnine je v Zakonu o železniškem prometu, Izvedbeni Uredbi Komisije (EU) 2015/909 z dne, 12. junija 2015, o načinih zaračunavanja stroškov, ki nastanejo neposredno pri izvajanju storitev železniškega prometa, in v Uredbi o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi.

 

V uporabnino je vključen minimalni paket storitev dostopa na javno železniško infrastrukturo, do katerega so upravičeni vsi prosilci oziroma prevozniki, ki jim je bila dodeljena vlakovna pot. Minimalni paket storitev obsega:
 

  • obravnavo prošenj za dodelitev infrastrukturnih zmogljivosti,
  • pravico do uporabe infrastrukturnih zmogljivosti,
  • uporabo železniške infrastrukture, vključno s kretnicami in tirnimi zvezami,
  • vodenje-upravljanje in signalizacijo z urejanjem, odpravo ter sporočanjem  in zagotavljanjem informacij o vožnjah vlakov,
  • uporabo napajalnega sistema za električno vleko, kjer je na voljo,
  • vse druge informacije, potrebne za izvajanje ali opravljanje prevoznih storitev, za katere so bile dodeljene infrastrukturne zmogljivosti.

Višina uporabnine za minimalni paket storitev dostopa do javne železniške infrastrukture in za dostop po tirih do objektov, potrebnih za izvajanje železniških storitev, ne sme biti višja od stroškov, ki nastanejo neposredno pri izvajanju posamezne storitve oziroma v času uporabe infrastrukture.

Višino uporabnine in metodologijo za njeno zaračunavanje določa upravljavec javne železniške infrastrukture SŽ-Infrastruktura.

Metodologija zaračunavanja uporabnine je objavljena v Programu omrežja upravljavca javne železniške infrastrukture.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.