Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Javna železniška infrastruktura

Javna železniška infrastruktura

Železniška infrastruktura obsega stabilne, umetno zgrajene objekte in naprave, ki so namenjeni učinkovitemu izvajanju železniškega prometa. Med železniško infrastrukturo štejemo celotno omrežje železniških prog s svojim zgornjim in spodnjim ustrojem ter pripadajoče objekte, kot so mostovi, prepusti, tuneli in viadukti, signalno varnostne naprave in elektro napajalne postaje ter železniške postaje, postajališča, naprave za sestavo vlakov, ranžirne postaje, naprave za oskrbo z gorivom ter ostale naprave, namenjene pripravi in vzdrževanju železniških vozil.

V Sloveniji je železniška infrastruktura v državni lasti, zato jo obravnavamo kot javno železniško infrastrukturo. Upravljavec javne železniške infrastrukture je družba Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o, ki ima z Republiko Slovenijo sklenjeno pogodbo za vzdrževanje in gospodarjenje z javno železniško infrastrukturo ter pogodbo za vodenje prometa na njej. Javna železniška infrastruktura v Sloveniji obsega celotno omrežje železniških prog, vključno z navedenimi objekti in napravami, razen železniške infrastrukture v terminalih.

 

Omrežje javne železniške infrastrukture RS obsega 615 km glavnih in 593 km regionalnih prog. Glavne proge na javni železniški infrastrukturi Slovenije so:

  • proga E 65: državna meja-Jesenice-Ljubljana-Pivka-Ilirska Bistrica-državna meja,
  • proga E 67: Zidani most-Maribor-Šentilj-državna meja,
  • proga E 69: državna meja-Središče ob Dravi-Pragersko-Zidani most-Ljubljana-Divača-Koper potniška-cepišče Bivje-Koper tovorna,
  • proga E 70: državna meja-Dobova-Ljubljana-Sežana-državna meja,
  • proga T 69: Ormož-Murska Sobota-Hodoš-državna meja.

Večina glavnih prog je dvotirnih. Progi na relaciji Koper-Divača, na trasi V. koridorja in na relaciji državna meja z Avstrijo-Jesenice-Ljubljana, na trasi X. koridorja pa sta enotirni.

Skupna dolžina prog na javni železniški infrastrukturi RS znaša 1.208 km, od tega 874 km enotirnih in 334 km dvotirnih prog.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.