Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Program omrežja

Program omrežja

Program omrežja, ki je akt upravljavca javne železniške infrastrukture, podrobno opredeljuje splošna pravila, roke, merila in postopke v zvezi z dodeljevanjem vlakovnih poti in ostalih infrastrukturnih zmogljivosti, zaračunavanjem uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture ter izvajanjem režima učinkovitosti.

Program omrežja vsebuje tudi informacije o dodatnih in pomožnih storitvah, potrebnih za izvajanje storitev v železniškem prometu.

Program omrežja je razdeljen v šest temeljnih poglavij:

  • splošne informacije,
  • pogoji za dostop do javne železniške infrastrukturo,
  • železniška infrastruktura,
  • dodeljevanje vlakovnih poti,
  • storitve,
  • uporabnina.

Splošni okvir Programa omrežja, ki je načeloma enak v vseh državah članicah Evropske unije, je sprejelo združenje infrastrukturnih upravljavcev Rail Net Europe s sedežem na Dunaju.

Veljavnost Programa omrežja je določena za posamezno voznoredno obdobje, ki se prične vsako drugo soboto ob 24.00 v mesecu decembru. Program omrežja za določeno voznoredno obdobje se objavi 12 mesecev pred njegovo uveljavitvijo. Dokončno besedilo Programa omrežja mora upravljavec objaviti vsaj štiri mesece pred rokom njegove uveljavitve, pri čemer je dolžan zagotoviti, da je program omrežja v primerni obliki (na spletni strani upravljavca ali v tiskani obliki) na voljo vsem zainteresiranim strankam. V času  veljave Programa omrežja so dovoljene njegove spremembe in dopolnitve.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.