Sprejeta novela Zakona o železniškem prometu

Četrtek, 19.04.2018

Državni zbor RS je sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o železniškem prometu (ZZelP-K), ki aganciji prinaša tudi nova pooblastila in naloge. Z novelo zakona, ki naj bi predvidoma začel veljati 16. 6. 2018, so v pravni red Slovenije prenesena določila Direktive (EU) 2016/2370 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o spremembi Direktive 2012/34/EU glede odprtja trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa in upravljanja železniške infrastrukture.

Z uveljavitvijo novele zakona se v Sloveniji ob že odprtem trgu mednarodnega prevoza potnikov v železniškem prometu odpira še trg notranjega železniškega potniškega prometa za vse prevoznike iz drugih držav EU. Agencija je v zvezi s tem dobila pooblastilo, da lahko prevoznikom omeji dostop na železniško infrastrukturo, če bi nova prevozna storitev ogrozila gospodarsko ravnovesje izvajanja obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu. Novela med drugim uvaja  dodatna varovala za zagotavljanje večje neodvisnosti upravljavca od drugih podjetij v vertikalno povezanem podjetju, ki se nanašajo predvsem na omejitve v njihovem medsebojnem finančnem poslovanju. Nadzor nad izvajanjem teh omejitev bo v pristojnosti agencije.
 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.