Sklep 06120-3/2019/11

Sreda, 24.07.2019

Agencija je zoper družbo Radio 94 d.o.o., Kazarje 10, 6230 Postojna, kot izdajateljico lokalnega radijskega programa posebnega pomena RADIO 94, vodila postopek inšpekcijskega nadzora nad izpolnjevanjem določb Zakona o medijih (v nadaljevanju: ZMed), v delu, kjer so določene zahteve in pogoji, ki jih mora izpolnjevati lokalni radijski program posebnega pomena, in sicer iz prvega odstavka 77. člena, iz sedme alineje prvega odstavka 78. člena ZMed ter 6. člena Pravilnika o programih posebnega pomena. V postopku inšpekcijskega nadzora je bilo ugotovljeno, da zavezanec ni kršil nobenega izmed preverjanih zakonskih pogojev, zato je agencija postopek ustavila s sklepom o ustavitvi.

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.