Sklep 06120-11/2019/10

Četrtek, 18.07.2019

Agencija je zoper zavezanca UNIVOX d.o.o., kot izdajatelja lokalnega radijskega programa posebnega pomena RADIO UNIVOX, vodila postopek inšpekcijskega nadzora nad izpolnjevanjem določb Zakona o medijih (ZMed), v delu, kjer so določene zahteve in pogoji, ki jih mora izpolnjevati lokalni radijski program posebnega pomena (prvi odstavek 77. člena ZMed, 7. alineja prvega odstavka 78. člena ZMed in 82. člen ZMed, določneje 5. in 6. člen Pravilnika o programih posebnega pomena). V postopku inšpekcijskega nadzora je bilo ugotovljeno, da zavezanec ni kršil nobenega izmed preverjanih zakonskih pogojev, kar pomeni, da imajo pri njem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom vsaj trije delavci, da je v radijskem programu v oddajnem času med 6. in 20. uro dnevno zastopanih najmanj 20 odstotkov lokalnih vsebin lastne produkcije ter da so v tem deležu dnevno zastopane informativne in kulturno-umetniške programske vsebine ter vsaj še ena druga vrsta iz nabora programskih vsebin, kot so izobraževalna, otroška in mladinska, verska, športna oziroma kulturno-zabavana, medtem ko so na tedenski ravni skupno zastopane programske vsebine iz vsaj petih, zgoraj naštetih, različnih vrst programskih vsebin. Navedeno pomeni, da je izdajatelj v radijskem programu RADIO UNIVOX izpolnil vse, v tem nadzornem postopku preverjane zakonske pogoje, ki veljajo za lokalni radijski program posebnega pomena, zato je agencija postopek s sklepom ustavila.     
 

 

 

 

 

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.