Seznam izdajateljev, ki so za leto 2015 dolžni poročati po 18. členu ZAvMS

Petek, 05.02.2016

Objavljamo seznam televizijskih programov, katerih izdajatelji so do konca meseca februarja 2016 dolžni agenciji posredovati letno poročilo o doseženih deležih avdiovizualnih del v letu 2015:

 

 • Golica TV
 • Kanal A
 • POP BRIO
 • POP KINO
 • POP OTO
 • POP TV
 • Planet TV
 • Televizija Slovenija 1 /SLO1/
 • Televizija Slovenija 2 /SLO2/
 • Televizija Slovenija 3 /SLO3/
 • TV VESELJAK
 • TV 3 medias


Agencija je pripravila seznam na podlagi spodaj navedenih kriterijev, na podlagi podatkov iz dovoljenj za izvajanje televizijske dejavnosti, podatkov iz odločb o dodelitvi statusov lokalnih programov posebnega pomena in podatkov o letnih povprečnih deležih gledanosti televizijskih programov glede na vse dostopne televizijske programe v Republiki Sloveniji v letu 2015 (vir: AGB Nielsen, medijske raziskave, d.o.o.).


18. člen ZAvMS določa tudi izjeme od poročanja, in sicer za:

 

 • lokalne televizijske programe s statusom posebnega pomena,
 • televizijske programe, ki so namenjeni lokalnemu občinstvu in niso vključeni v programsko mrežo, ki dosega več kot 50 odstotkov prebivalstva Republike Slovenije,
 • televizijske programe, ki so namenjeni izključno oglaševanju in televizijski prodaji, ter
 • televizijske programe, ki so namenjeni izključno samooglaševanju.


Poleg nacionalne medijske zakonodaje agencija pri nadzoru evropskih avdiovizualnih del upošteva tudi julija 2011 sprejete Smernice Evropske komisije za nadzor deležev evropskih avdiovizualnih del (Doc CC AVMSD (2011) 2), ki med drugim navajajo tudi druge izjeme od poročanja o deležih, in sicer televizijske programe, ki predvajajo izključno dnevno informativne programske vsebine, televizijske programe, ki predvajajo izključno športne dogodke, ter manjše televizijske programe, katerih letni povprečni delež gledanosti glede na vse dostopne televizijske programe v državi članici je v preteklem letu znašal manj od 0,3 odstotke. Pri slednjem kriteriju velja tudi pogoj, da letni povprečni delež gledanosti vseh izvzetih televizijskih programov (katerih gledanost je manjša od 0,3 odstotka) skupaj ne sme presegati 10 odstotkov.


Ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo so po 18. členu ZAvMS do konca meseca februarja 2016 agenciji dolžni poročati o doseženih deležih avdiovizualnih del v letu 2015 brez izjeme.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.