Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Pojasnilo o načinu obračunavanja vrednosti plačil zavezancev v letu 2013

Pojasnilo o načinu obračunavanja vrednosti plačil zavezancev v letu 2013

Četrtek, 06.06.2013

Agencija ugotavlja, da so med uporabniki frekvenc (fm in dvbt) nejasnosti v zvezi z zaračunavanjem nadomestila za uporabo radiofrekvenčnega spektra, zato želi dodatno pojasniti, kaj vpliva na izračun plačila za leto 2013. Višino vsakoletnega plačila določata Splošni akt o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc in tarifa za posamezno leto, ki je del finančnega načrta agencije. Znesek plačila je zmnožek števila točk (podlaga v splošnem aktu) in vrednosti točke (podlaga v tarifi za posamezno leto).


Splošni akt o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc določa višje število točk za fm in dvbt frekvence. Ker pa program dela in finančni načrt agencije za leto 2013 še ni sprejet, predlagana tarifa za frekvence, ki je za 11% nižja od lanske, še ne velja. Do sprejetja nove tarife tako velja lanska (višja) tarifa.


Zaradi predhodnih nesorazmerji ter prehoda na digitalno TV oddajanje v letu 2012 je prišlo do večjega nesorazmerja med stroški in prihodki na področju radiodifuzije. Obstoječa nesorazmerja med plačili za posamezne frekvence (fm, dvbt, mobilne, fiksne, ladijske, letalske) je bilo treba uskladiti in skladno z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) obveznost razporediti med tiste zavezance oziroma na tista področja, kjer strošek dejansko nastane. Zaradi tega se je spremenilo število točk za fm in dvbt frekvence, in sicer za toliko, da bo mogoče uravnoteženo pokriti načrtovane stroške in zasledovati določbe ZEKom-1. Število točk za fiksne, mobilne in ostale frekvence je ostalo nespremenjeno. Zaradi navedenega je agencija predlagala, da se vrednost tarife za frekvence v  2013 v celoti zniža za 11%.


Agencija bo za zagotavljanje likvidnosti zaračunavala delna plačila vse dokler ne bo sprejet program dela in finančni načrt za leto 2013. Za prve štiri mesece leta 2013 bo izdala odločbe o delnem plačilu, pri čemer bo upoštevala staro tarifo in staro število točk. Za prehodno obdobje do sprejema programa dela in finančnega načrta  2013 bo pri izračunu upoštevala staro tarifo in novo število točk, po sprejetju programa dela in finančnega načrta 2013 pa bo pri izračunu upoštevala novo tarifo in novo število točk
 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.