Nova storitev železniškega potniškega prometa

Evropska komisija je dne 20. novembra 2018 izdala Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1795 o določitvi postopka in meril za uporabo preskusa ekonomskega ravnovesja v skladu s členom 11 Direktive 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta.


Na podlagi določil prvega odstavka 11. člena Direktive 2012/34/EU, lahko države članice pravico dostopa na javno železniško infrastrukturo za prevoznike v železniškem potniškem prometu omejijo za nove storitve potniškega prometa med danim odhodnim krajem in danim namembnim krajem, če je ista proga ali alternativna proga vključena v pogodbo za opravljanje javne službe in bi uveljavljanje te pravice ogrozilo ekonomsko ravnovesje pogodbe za opravljanje javne službe. Presojo ogrožanja ekonomskega ravnovesja, na podlagi drugega odstavka 11.člena Direktive, izvaja regulatorni organ – agencija


V skladu z določili četrtega odstavka 38. člena Direktive 2012/34/EU je dolžan prosilec, če namerava  zaprositi za infrastrukturne zmogljivosti, da bi izvajal novo storitev potniškega prometa v državi članici, v kateri je pravica dostopa do železniške infrastrukture omejena v skladu s členom 11, zadevne upravljavce infrastrukture in regulatorne organe obvesti vsaj 18 mesecev pred začetkom veljavnosti delovnega voznega reda, na katerega se nanaša zaprosilo za zmogljivosti. Da bi lahko zadevni regulatorni organi ocenili, kakšni so morebitni ekonomski učinki na obstoječe pogodbe za opravljanje javne službe, regulatorni organi zagotovijo, da se brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v desetih dneh, obvestijo vsi pristojni organi, ki so dodelili storitev železniškega potniškega prometa na tej progi, opredeljeno v pogodbi za opravljanje javne službe, vsi drugi zainteresirani pristojni organi, ki imajo pravico omejiti dostop v skladu s členom 11, ter vsi prevozniki v železniškem prometu, ki izvajajo pogodbo za opravljanje javne službe na progi te storitve potniškega prometa.

 

Postopki in metodologija za preskus ekonomskega ravnovesja so opisani v priloženem dokumentu.

 

Obrazci:

 

Obvestilo o novi storitvi železniškega potniškega prometa

 

Zahteva za preskus ekonomskega ravnovesja
 

 

Već informacij:

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1795 z dne 20. november 2018 o določitvi postopka in meril za uporabo preskusa ekonomskega ravnovesja v skladu s členom 11 Direktive 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta


Direktiva (EU) 2016/2370 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14.  decembra 2016 spremembi Direktive 2012/34/EU glede odprtja trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa in upravljanja železniške infrastrukture

 

Direktiva 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. 11. 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.