Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Mediji v digitalnem svetu: evropske perspektive

Mediji v digitalnem svetu: evropske perspektive

Sreda, 06.03.2013

Ob robu plenarnega zasedanja telesa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije BEREC v Ljubljani je agencija 6. marca 2013 organizirala mednarodno delavnico o priložnostih evropske medijske industrije v povezavi s sodobnimi možnostmi prenosa vsebin. Na delavnici, ki jo je z uvodnim nagovorom odprl direktor agencije Franc Dolenc, moderirala pa svetovalka Tanja Kerševan Smokvina, so sodelovali priznani strokovnjaki in funkcionarji iz mednarodnih organizacij, industrije in akademskega sveta.


Predstavnica Evropske komisije gospa Lorena Boix Alonso je predstavila priprave na objavo zelene knjige o povsem zlitem svetu avdiovizualnih storitev. Razložila je pomen konvergence in predstavila možna izhodišča za oblikovanje evropskih politik, pri čemer je menila, da se je treba vprašati po tem, katere vrednote želimo udejanjati in s kakšnimi sredstvi. Belgijska znanstvenica Caroline Pauwels, članica foruma o prihodnostih medijev (Media Futures Forum), ki ga je sklicala evropska komisarka Nelie Kroes, je ocenila, da se kljub prizadevanjem komisije enotni trg za avdiovizualne medijske storitve še ni vzpostavil, saj da je zaradi razlik v nacionalnih pristopih še vedno močno fragmentiran. Med težavami, ki pestijo kreativno industrijo, je izpostavila neravnovesje v pogajalski moči med ponudniki vsebin in upravljavci distribucijskih platform. Menila je, da novi mediji ne bodo izrinili ali nadomestili starih; pri trenutnih spremembah prihaja do redistribucije vsebin na alternativnih platformah in sprememb poslovnih modelov. Generalna direktorica evropske zveze javnih radiotelevizij EBU Ingrid Deltenre je spregovorila o vlogi javnih televizij in o prizadevanjih zveze za ohranitev in okrepitev njihovega položaja v evropski medijski sferi. S konkretnimi podatki o spremembah v medijski potrošnji in ponudbi jo je dopolnil EBU-jev strokovnjak za distribucijo medijskih vsebin Peter MacAvock, ki je menil, da morajo biti javne radiotelevizije prisotne tudi na internetu, ki pa ima za zdaj v primerjavi s prizemnim, kabelskim in satelitskim razširjanjem še nekaj pomanjkljivosti (npr. pri prenosih v živo). Lisa di Feliciantonio iz italijanskega Fastweba je razpravljala o razlogih za zaostajanje evropske medijske industrije za ameriško, zlasti na področju storitev na zahtevo, in med regulativnimi izzivi izpostavila teritorialno in platformsko razdrobljenost avtorskih pravic, obdavčevanje kulturnih produktov, neenotne, včasih prezapletene režime licenciranja ter razrešitev protislovij, izvirajočih iz direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki je za sorodne izdelke (npr. film na DVD in isti film prek VOD) vzpostavila različno ureditev. Predsednik evropske platforme regulatorjev s področja radiodifuzije EPRA Jean-François Furnémont je poudaril razlike med ureditvijo telekomunikacij in medijev in menil, da potreba po sektorsko specifični regulaciji na področju medijev ostaja.


Agencija je na delavnico, ki se je je udeležila večina najvišjih predstavnikov evropskih regulatorjev za telekomunikacije in nekaj medijskih regulatorjev, povabila tudi predstavnike slovenskih ponudnikov medijskih vsebin in storitev, oblikovalce politik in zainteresirano javnost. Dogodka se je udeležilo okrog 140 udeležencev.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.