Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Kaj pomenijo vizualni simboli in opozorila, ki v televizijskih programih in avdiovizualnih medijskih storitvah na zahtevo označujejo programske vsebine

Kaj pomenijo vizualni simboli in opozorila, ki v televizijskih programih in avdiovizualnih medijskih storitvah na zahtevo označujejo programske vsebine

Torek, 13.06.2017

Agencija v sodelovanju z vsemi večjimi slovenskimi televizijskimi hišami v želji izboljšati, poenotiti in poenostaviti označevanje programskih vsebin, ki utegnejo škodovati razvoju otrok, uvaja sistem Gledoskop. Njegov namen je z enotnimi kriteriji za presojo programskih vsebin izboljšati zaščito otrok in povečati njihovo varnost ob gledanju televizije ali videa na zahtevo. Vse programske vsebine, ki so razvrščene z uporabo vprašalnika v okviru sistema Gledoskop, se shranijo v javno dostopno bazo, do katere lahko prek spletne strani dostopa vsakdo. Dodana vrednost Gledoskopa je tudi to, da poleg zakonsko predpisanih simbolov, ki jih pojasnjujemo v nadaljevanju, uporabnikom ponuja dodatne simbole oz. piktograme, ki pojasnjujejo vzrok, zaradi katerega je programska vsebina dobila določeno starostno omejitev.

 

                                                                    

Poleg oznake 18, ki jo predvideva zakonodaja, pozna Gledoskop tudi znaka 18+ in 18++, ki označujeta vsebine, pri katerih je potrebna dodatna tehnična zaščita (18+) oz. ki so na televiziji prepovedane, s tehnično zaščito pa so dovoljene na avdiovizualnih storitvah na zahtevo (18++).


Ker zakonodaja piktogramov ne predvideva, ponudniki storitev svojih programskih vsebin z njimi niso dolžni označiti, lahko pa bi se za to prostovoljno odločili. Ti piktogrami so zato v pomoč pri spremljanju vsebin, vidni pa so le v bazi Gledoskop.


Čeprav se s piktogrami ob spremljanju televizije, pa tudi videa na zahtevo, gledalci ne srečujemo, nas na prisotnost prizorov, ki utegnejo škodovati razvoju otrok in mladoletnikov, v programskih vsebinah vsakodnevno opozarjajo druga opozorila in simboli. Podlaga za obveznost obveščanja pred začetkom predvajanja programskih vsebin, ki utegnejo škodovati telesnemu, duševnemu ali moralnemu razvoju otrok in mladoletnikov, sta 14. in 15. člen Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS), sprejetega leta 2011. ZAvMS določa, da morajo biti tovrstne programske vsebine opremljene z akustičnim in vizualnim opozorilom ter simbolom. Vsebina in videz opozoril in simbolov sta sicer natančneje opredeljena v Pravilniku o določitvi akustičnega in vizualnega opozorila ter vizualnega simbola za programske vsebine, ki niso primerne za otroke in mladoletnike, podrobnejši kriteriji za presojo programskih vsebin pa v Splošnem aktu o zaščiti otrok in mladoletnikov v televizijskih programih in avdiovizualnih medijskih storitvah na zahtevo.


Simboli, ki jih med spremljanjem programske vsebine ves čas vidite v zgornjem levem ali desnem delu zaslona, opozarjajo, da posamezna programska vsebina lahko škoduje razvoju otrok in mladoletnikov v določeni starostni skupini.

 

   

 

Te starostne skupine so opredeljene v ZAvMS, z njimi pa so povezane tudi časovne omejitve predvajanja. Programske vsebine, ki niso primerne za otroke in mladoletnike do 12. leta, se tako smejo začeti predvajati po 20. uri, vsebine, ki niso primerne za otroke in mladoletnike do 15. leta, pa po 22. uri. Programske vsebine, ki niso primerne za otroke in mladoletnike do 18. leta, se lahko predvajajo po 24. uri. Vse navedene programske vsebine se lahko predvajajo najkasneje do 5. ure.


Poleg starostnih skupin določa ZAvMS tudi kategorijo programskih vsebin, pri katerih je priporočljiv ogled z vodstvom staršev ali skrbnikov, označuje pa jih spodnji simbol.

 

 

Za te vsebine časovne omejitve predvajanja ne veljajo, saj so primerne za vse starostne skupine gledalcev, vendar vsebujejo posamezne prizore, ki lahko vznemirijo mlajše otroke ali so jim brez vodstva odraslih oseb nerazumljive.
 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.