Spremenjen predlog Splošnega akta o razčlenjenem računu

Petek, 25.10.2013

Zainteresirano javnost vabimo, da do vključno 9. 11. 2013 posreduje mnenja in pripombe k spremenjenemu predlogu Splošnega akta o razčlenjenem računu.


Agencija je v zvezi s predmetnim splošnim aktom že izvedla postopek javnega posvetovanja skladno z določili 204. člena ZEKom-1, in sicer je bil prvotni predlog Splošnega akta na spletnih straneh agencije objavljen dne 21. 6. 2013, prejeta mnenja in pripombe pa je agencija objavila dne 26.7.2013. Vendar pa je agencija po izteku roka za posredovanje mnenj in pripomb zainteresirane javnosti s strani operaterjev in Direktorata za informacijsko družbo pri Ministrstvu za izobraževanja, znanost in šport prejela dodatne predloge in mnenja, na podlagi katerih je besedili členov 4 in 5 predmetnega splošnega akta spremenila.


Na podlagi navedenega se je agencija odločila, da postopek javnega posvetovanja v zvezi s predmetnim splošnim aktom nadaljuje. Posledično se tako rok za podajo mnenj in pripomb podaljšuje za dodatnih 15 dni.


Vsa mnenja in pripombe pošljite do zgoraj navedenega roka na naslov: Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1001 Ljubljana, ali na elektronski naslov: info.box@apek.si . Pri tem se obvezno sklicujte na številko 0073-28/2013.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.