Rezultati javnega posvetovanja o ustreznosti obrazca za poročanje omejitev/prekinitev in obrazca za poročanje incidentov varnosti in celovitosti na omrežju in storitvah

Torek, 03.12.2013

Agencija je zainteresirano javnost, predvsem pa operaterje elektronskih komunikacij, dne 15. 11. 2013 povabila k podaji mnenj in pripomb na predlog:

  • obrazca za poročanje incidentov varnosti in celovitosti,
  • obrazca za najavo omejitev ali prekinitev na omrežju in storitvah.

Rok za oddajo pripomb je bil 1. 12. 2013. Agencija do navedenega roka ni prejela nobene pripombe.

 

Ker je namen predlaganih obrazcev zagotoviti poenotenje pri zbiranju in analiziranju podatkov javljenih motenj ali incidentov na omrežju in storitvah, agencija operaterje elektronskih komunikacij poziva, da predlagane obrazce dosledno uporabljajo pri svojem poročanju.

 

Obrazci so dostopni v rubriki Telekomunikacije/Varnost omrežij in storitev ter celovitost omrežij.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.