Obvestilo o obveznosti predložitve podatkov o višini prihodkov iz televizijske dejavnosti oziroma iz ponujanja avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo za leto 2018

Sreda, 20.02.2019

Na podlagi 38. člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS) so izdajatelji televizijskih programov oziroma ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo (AVMSZ) zavezanci za letno plačilo Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije.

Pri izračunu letnega plačila se upošteva višina letnega prihodka, ki ga zavezanec pridobi z izvajanjem televizijske dejavnosti oziroma ponudnik s ponujanjem AVMSZ ter vrsto programa oziroma storitve. Agencija bo na podlagi veljavnega zakona zavezancem obračunala letno plačilo za leto 2019.

Izdajatelji televizijskega programa oziroma ponudniki AVMSZ morajo zato v skladu z 38. členom ZAvMS agenciji najkasneje do 31. 3. 2019 sporočiti podatke o višini navedenih prihodkov za preteklo leto. V nasprotnem primeru bo agencija ravnala v skladu s 3. odstavkom 38. člena ZAvMS in upoštevala kot omenjeni prihodek celotni prihodek zavezanca iz preteklega leta, pridobljen na podlagi podatkov Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

V primeru, da agencija utemeljeno sumi o resničnosti podatkov, ki jih je sporočil izdajatelj televizijskega programa oziroma ponudnik AVMSZ, lahko sama ali pooblaščeni revizor po njenem izboru ravna v skladu s 4. odstavkom 38. člena ZAvMS ter pregleda podatke in oceni prihodek.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.