Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Zadržanje razpisa za podelitev frekvenc

Zadržanje razpisa za podelitev frekvenc

Torek, 20.10.2015

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve je odložila izvedbo javnega razpisa za dodelitev frekvenc 1950–1955 MHz v paru z 2140–2145 MHz, za katere je dobila soglasje vlade k izhodiščni ceni. Razlog je odločitev Vrhovnega sodišča RS. To je ugodilo pritožbi operaterja Telemach Mobil ter tako zadržalo izvedbo omenjenega razpisa do pravnomočne odločitve glede obnove postopka dodelitve teh frekvenc nekdanji družbi Tušmobil (sedaj Telemach Mobil).

 

Skladno z napotilom Upravnega sodišča v sodbi opr. št. I U 753/2014 je agencija izdala sklep o obnovi postopka o dodelitvi radijskih frekvenc (UMTS/IMT-2000; odločba številka  38115-9/2008/7 z dne 8.4.2008), pri čemer se pred odločitvijo o obnovljenem postopku izvede še neupravna faza postopka podelitve frekvenc, in sicer se v 60 dneh po dokončnosti tega sklepa izvede javni razpis, katerega predmet predstavljajo frekvence 1950–1955 MHz v paru z 2140–2145 MHz. Hkrati je agencija odločila, da do izdaje dokončnih odločb v obnovljenem upravnem postopku navedene frekvence ostanejo v uporabi družbe Telemach Mobil (nekdaj Tušmobil).

 

Zoper sklep o dovolitvi obnove je Telemach Mobil na Upravno sodišča RS vložil tožbo in podal zahtevo za izdajo začasne odredbe. Zahteva za izdajo začasne odredbe je bila zavrnjena. Zoper navedeno odločitev Upravnega sodišča RS se je Telemach Mobil pritožil na Vrhovno sodišče RS, ki pa je pritožbi ugodilo.

 

Ob upoštevanju določb člena Zakona o upravnem sporu je tako odložena izvršitev sklepa o dovolitvi obnove do njegove pravnomočnosti. Posledično je izvedba javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev, katerega predmet bi predstavljale frekvence 1950–1955 MHz v paru z 2140–2145 MHz, odložena do odločitve Upravnega sodišča RS o vloženi tožbi.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.