Spremenjen predlog Splošnega akta o vpisovanju, zbiranju in dostopu do podatkov o omrežnih priključnih točkah iz evidence infrastrukturnih omrežij in objektov

Sreda, 13.11.2013

Agencija nadaljuje z javnim posvetovanjem o predlogu Splošnega akta o vpisovanju, zbiranju in dostopu do podatkov o omrežnih priključnih točkah iz evidence infrastrukturnih omrežij in objektov. Kljub temu, da je bilo 30 dnevno javno posvetovanje v skladu z 204. Členom ZEKom-1 že izvedeno v času od 3. 4. 2013 do 3. 5. 2013, se je agencija odločila, da bo spremembe splošnega akta, v skladu z mnenji in pripombami zainteresirane javnosti, Geodetsko upravo Republike Slovenije in Direktoratom za informacijsko družbo, ponovno objavila v okviru nadaljevanja javnega posvetovanja. Poleg spremenjenega predloga splošnega akta agencija objavlja tudi odgovore na pripombe, ki so na naslov agencije prispele do 3. 5. 2013. Poleg tega agencija odgovarja tudi na pripombe, pridobljene na javnem posvetu z operaterji z dne 3. 7. 2013.

Zaradi izpolnjevanja zakonsko določenih obveznosti bo agencija v prihodnje izdala splošni akt na podlagi 172. člena, ki bo obravnaval organizacijsko obliko in delovanje oddelka agencije, ki se bo ukvarjal z gradnjo in investicijami v omrežja. Ta splošni akt se bo nanašal na funkcionalnosti oddelka in uredil medsebojna razmerja med deležniki. Agencija bo omenjeni splošni akt dala v javno posvetovanje v roku pol leta.

V skladu s tem agencija zainteresirano javnost poziva, da morebitne dodatne pripombe v zvezi s predlogom objavljenega splošnega akta poda do 28. 11. 2013 na naslov: Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1001 Ljubljana, ali na elektronski naslov: info.box@apek.si . Pri tem se obvezno sklicujte na številko 0073-35/2013

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.