Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Sporočilo za javnost ob današnjem posvetu z operaterji in shodu civilnih gibanj

Sporočilo za javnost ob današnjem posvetu z operaterji in shodu civilnih gibanj

Četrtek, 09.01.2020

Na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve je danes potekal posvet v zvezi z prihajajočimi javnimi razpisi in dražbo za podelitev frekvenc za mobilne tehnologije. Agencija je operaterjem elektronskih komunikacij predstavila trenutno stanje in predvidene aktivnosti pri pripravi javnih razpisov ter svoje pristojnosti pri uvajanju novih tehnologij (5G). Del posveta je namenila tudi vprašanjem kibernetske varnosti. 

 

Ob robu posveta je pred agencijo potekal predhodno napovedan miren shod državljanov, ki nasprotujejo uvajanju 5G omrežij, saj jih skrbijo morebitni škodljivi vplivi novih mobilnih tehnologij na okolje in zdravje ljudi. Vodstvo agencije je njihove predstavnike po posvetu povabilo na pogovor ob kavi ter jim pojasnilo pristojnosti in načrtovane aktivnosti agencije pri uvajanju 5G tehnologije.

 

Pojasnilo agencije o pristojnostih in načrtovanih aktivnosti pri uvajanju 5G tehnologije.

 

Agencija podpira razvoj in uvedbo novih (mobilnih) tehnologij v korist državljanov RS. Pri tem pa se zaveda pomembnosti vprašanj o vplivih novih tehnologij na okolje in zdravje ljudi, ki jih zastavlja javnost. Pri uvajanju 5G in podobnih tehnologij je pristojnost agencije, da operaterjem elektronskih komunikacij z odločbami, ki jih izda na podlagi javnega razpisa, podeli ustrezne frekvence. Operaterji pa nato v določenem časovnem obdobju (okoli 3-5 let) zgradijo in upravljajo omrežja. Postopek podeljevanja radijskih frekvenc, namenjenih uvajanju 5G tehnologije, še ni bil uveden.

 

Odločitev o morebitnem moratoriju na podelitev frekvenc oz. odločitev o morebitni zaustavitvi uvajanja 5G tehnologije v Sloveniji je v rokah vlade RS. Agencija namreč podeljuje radijske frekvence v skladu s strateškimi usmeritvami pristojnega Ministrstva za javno upravo in strateškimi dokumenti vlade RS in EU. Vlada RS je s sklepom v zvezi z Načrtom uporabe frekvenčnega pasu 470–790 MHz v RS (z dne 28. 3. 2019) določila rok za podelitev frekvenc za mobilne tehnologije do 30. 6. 2020. Ta rok je postavila tudi Evropska komisija v akcijskemu načrtu “5G za Evropo“, ki je bil sprejet 14. 9. 2016. Skladno s strateškimi usmeritvami Ministrstva za javno upravo pa je pogoj za začetek postopka podelitve frekvenc (tj. javnega razpisa z javno dražbo) Strategija upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom, ki čaka na potrditev na vladi RS.

 

Varovanje zdravja ljudi pred vplivi elektromagnetnih sevanj je v pristojnosti Ministrstva za zdravje in Ministrstva za okolje in prostor. Agencija nima neposredne pristojnosti na področju presojanja vplivov novih tehnologij na zdravje ljudi in se tudi ne ukvarja z raziskovanjem vplivov sevanj na ljudi in okolje.

 

Ne glede na zgoraj navedeno pa je agencija Ministrstvu za javno upravo, ki je pristojno za informacijsko družbo in uvajanje novih informacijskih tehnologij, podala pobudo za ustanovitev medresorske delovne skupine, ki bi celostno obravnavala tematiko ter seznanjala javnost o tehnologiji 5G ter njenih vplivih na okolje in zdravje ljudi. Navedena vprašanja po mnenju agencije zahtevajo sodelovanje različnih resorjev (najmanj Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za zdravje). V medresorski delovni skupini je agencija v okviru svojih pristojnosti pripravljena tudi sodelovati.

 

Skladno z zakonodajo lahko agencija tudi spremeni splošni akt (Načrt uporabe radijskih frekvenc) in v njem določi sorazmerne in nediskriminacijske omejitve za vrste tehnologij radijskega omrežja ali tehnologij za brezžični dostop, ki se uporabljajo za storitve elektronskih komunikacij, če je to potrebno zaradi varovanja javnega zdravja pred elektromagnetnimi polji. Pred tem mora pridobiti mnenje ministrstva, pristojnega za okolje. Agencija je Ministrstvo za okolje in prostor že zaprosila za podajo mnenja.

 

Agencija bo sledila strokovnim razpravam v zvezi z uvajanjem novih tehnologij ter njihovimi vplivi na javno zdravje. O svojih aktivnostih in pristojnostih v zvezi z uvajanjem novih mobilnih tehnologij v Sloveniji bo redno seznanjala javnost.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.