Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Šifranti
Kažipot > AKOS > Registri > Šifranti

Šifranti

Skoči na:

 

 

Šifrant vrst radiokomunikacij

 

Oznaka Opis oznake
FZ fiksna
MZ mobilna
BC radiodifuzna

 

Skoči na vrh strani.

 

 

 

Šifrant vrst postaj

 

Oznaka Opis oznake
BC zvokovna radiodifuzna radijska postaja
BT televizijska radiodifuzna radijska postaja
FX fiksna radijska postaja
TC zemeljska radijska postaja za fiksne satelitske zveze
FB bazna radijska postaja (repetitor)
ML kopenska radijska postaja
FA letalska radijska postaja

 

Skoči na vrh strani.

 

 

 

Šifrant premičnosti

 

Podatek premičnosti je sestavljen iz dveh kod. Možne vrednosti prve kode so:

Oznaka Opis oznake
F stalna
M mobilna
R prenosna

Možne vrednosti druge kode so:

Oznaka Opis oznake
L na kopnem

 

Skoči na vrh strani.

 

 

 

Šifrant polarizacij

 

Oznaka Opis oznake
H horizontalna
V vertikalna
O eliptična
C krožna
R eliptična v desno
D krožna desna
Z eliptična v levo
S krožna leva
B kombinirana horizontalna in vertikalna

 

Skoči na vrh strani.

 

 

 

Šifrant kod moči

 

Oznaka Opis oznake    
P - Pp temenska moč Q - Ppe T - Ppi
M - Pm srednja moč N - Pme O - Pmi
C - Pc moč nosilne D - Pce E - Pci

Oznaka e predstavlja efektivno izsevno moč, oznaka i pa izotropno izsevno moč.

 

Skoči na vrh strani.

 

 

 

Šifrant enot moči

 

Oznaka Enota moči
L mW
K kW
W W
M MW

 

Skoči na vrh strani.

 

 

 

Šifrant tipov antene

 

Oznaka Opis oznake
01 Dipol
02 Polvalni dipol
14 Vertikalna antena na tleh
15 Vertikalna antena s protiutežjo
20 Rombna antena
24 L antena
25 T antena
31 Dežnik antena
34 Vijačna antena
36 Paličasta antena
37 Dvostožčasta antena
40 Kotna antena
55 Yagi antena
56 Logperiodična antena
61 Sistem dipolov
71 Parabolna antena
73 Lijačna antena
78 Stožčasti lijak
79 Parabolni lijak
108 Cassengrain-ova antena

 

Skoči na vrh strani.

 

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.