Rock Radio: nadzorni postopki zaradi domnevnih kršitev ODRF zoper izdajatelje programov, povezanih v mreže Radio 1 in Radio Antena

Sreda, 17.12.2014

Agencija odgovarja uredniku Rock Radia Davidu Irgoliču.

 

V okviru programske radijske mreže Radio 1 deluje 17 povezanih radijskih postaj. S 1.10.2014 bi morale vse prilagoditi prikazovanje osemznakovnega imena radijskega programa za podatkovno skupino PS sistema RDS ter kode za podatkovno skupino PI sistema RDS na novo izdanim ODRFjem. Isto bi moralo storiti 6 radijskih postaj v okviru programske radijske mreže Radio Antena. Po več kot dveh mesecih omenjene radijske postaje še vedno niso uredile potrebnih prilagoditev oddajnih RDS parametrov skladno z veljavnimi ODRF-ji.

Zanima nas, kako je možno, da agencija zoper določene izdajatelje v podobnih primerih sproži inšpekcijski nadzor po uradni dolžnosti bliskovito hitro — tudi v nekaj dneh po zaznavi nepravilnosti, medtem ko v primeru zgoraj navedenih radijskih postaj mineva že več kot 69 dni od zaznave nepravilnosti, agencija pa še kar dopušča kršitve? Ali ne gre v navedenih primerih za različno obravnavo radijskih postaj oz. izdajateljev pred istim zakonom? Ali je agencija zoper katere od zgoraj navedenih radijskih postaj povezanih v programske radijski mreži Radio 1 in Radio Antena zaradi kršitev ODRF-jev že sprožila inšpekcijske nadzore po uradni dolžnosti in če, zoper katere ter kdaj je to storila? Ali je že zoper katerega od zgoraj navedenih izdajateljev v zvezi z zadevno kršitvijo sprožila tudi kak prekrškovni postopek — in če zoper katere, kdaj je to storila in kak je bil zaključek?


Agencija je v zvezi s tem zoper programe, ki se združujejo v radijsko mrežo Radio 1, končala en nadzorni postopek, trije pa so v teku.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.