Predlog Programa dela in finančnega načrta za leto 2020 ter predlogi tarif za 2020

Sreda, 31.07.2019

Agencija objavlja predlog Programa dela in finančnega načrta za leto 2020 ter predloge tarif za 2020 o:

  • vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja;
  • vrednosti točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo;
  • plačilih za izvajanje poštnih storitev;
  • vrednosti točke in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa.


Obenem poziva zainteresirano javnost k podaji mnenj, pripomb in predlogov na priložene dokumente. Pripombe pošljite najkasneje do 31. 8. 2019 na naslov agencije ali preko e-pošte na naslov info.box@akos-rs.si. Pri tem se sklicujete na št. 0100-4/2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.