Poziv k predložitvi mnenj k predlogu Splošnega akta spremembah in dopolnitvah splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc

Torek, 02.02.2016

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije vabi zainteresirano javnost, da pošlje svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc.

 

Agencija je pripravila predlog splošnega akta na osnovi 60. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) (Uradni list. RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 - ZIN-B, 54/14 - odl. US in 81/15). Sprememba je potrebna zaradi zagotavljanja pravne podlage za obročno poravnavo obveznosti zavezancev.

 

Poleg tega je agencija pripravila spremembo pri zaračunavanju fiksnih zvez, ki bi jih podelili na javnem razpisu. Teh agencija ne namerava podeljevati za vsako radijsko postajo posebej, ampak po lokalnih območjih, ki so sestavljena po mejah občin, in ker želimo, da je faktor E, ki določa število občin, odvisnen od pokritih prebivalcev, predlagamo, da za P-P zveze, podeljene na javnem razpisu, factor E obračunavamo na enak način kot MMDS in BWA, to je število točk preračunano na MHz in število prebivalcev (št. točk/MHz/pop).

 

Vse pripombe, predloge ali dopolnitve pošljite na naslov: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, p.p. 418, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.box@akos-rs.si. Rok za oddajo mnenj je 3. 3. 2016.

 

Pri pošiljanju obvezno navedite: »Mnenje k predlogu Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc«

 

 

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.