Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Pojasnila AKOS glede neresničnih navedb v današnjem članku avtorja Bojana Požarja

Pojasnila AKOS glede neresničnih navedb v današnjem članku avtorja Bojana Požarja

Torek, 20.11.2018

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve pojasnjuje, da je avtor Bojan Požar na spletnem portalu Požareport.si danes, 20. 11. 2018, objavil zavajajoč članek z naslovom: »Novi dokumenti afere Koprivnikar: celo državni Telekom ni dobil frekvenc – kot BTC. Menda zato, ker ga niso zaposlili?!«, v katerem je navedenih več neresnic.


V zvezi z navedbami agencija pojasnjuje, da je Telekomu Slovenije podelila frekvence za testiranje novih tehnologij (5G) za obdobje do največ 90 dni, saj Telekom Slovenije v času, ko je zaprosil za te frekvence, ni bil vključen v že potrjen razvojni evropski projekt. Zato je dobil frekvence za obdobje do 90 dni in ne do največ treh let, kot to določa Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom—1). 53. člen ZEKom-1 namreč določa: »Odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc, namenjenih za potrebe meritev, atestiranje in drugih preizkusov radijske opreme, izda agencija za omejeno območje pokrivanja in največ za 90 dni. V primeru preizkušanja novih tehnologij v okviru Evropskih razvojnih projektov lahko agencija izda odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc za namen preizkusa novih tehnologij za določeno časovno obdobje, v skladu s predlaganim projektom, ki ne sme biti daljše od treh let«.


Evropski projekt, ki ga avtor v članku posebej (grafično) izpostavlja iCIRRUS (program Obzorja 2020) ter navaja, da gre za »partnerje projekta Evropske unije, kjer sodeluje Telekom Slovenije«, je bil zaključen 6. marca 2018. Vloga Telekoma Slovenije za pridobitev frekvenc za testiranje pa nosi datum 23. marec 2018. V tej vlogi Telekom Slovenije navaja, da je bil ta projekt že zaključen 6. marca 2018.


Avtor je to vlogo celo objavil kot dokument, ki je pripet k članku. Poleg tega je (grafično) izpostavil partnerje projekta, kot so navedeni na spletni strani omenjenega projekta (https://www.icirrus-5gnet.eu/), izpustil pa je povsem razvidno in na naslovni strani projekta jasno zapisano navedbo, da se je projekt začel 1. januarja 2015 in zaključil 31. decembra 2017, končna predstavitev projekta pa je bila v Ljubljani v začetku marca 2018 (»The 11-partner, 36-month project started on 1 January, 2015 and finished on 31 December, 2017.  It was led by the University of Kent. The successful final review was held in Ljubljana in early March, 2018«).


Trditve, da agencija novinarjem, ki so skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja zaprosili za dokumente, teh ni posredovala, ne držijo. Po evidencah agencije pa spletni portal Požareport ni zaprosil za dokumentacijo niti ni pri agenciji preverjal podatkov v zvezi s podelitvijo frekvenc za testiranje 5G tehnologije.


Glede navedbe, da Svet agencije ni dobil vseh dokumentov, pa agencija pojasnjuje, da ZEKom-1 v 177. členu jasno določa pristojnosti Sveta agencije. Skladno z zakonom Svet agencije sprejema program dela in finančni načrt (PDFN) ter letno poročilo agencije ter spremlja uresničevanj PDFN; lahko pregleduje poslovne knjige kot so opredeljene v slovenskih računovodskih standardih in knjigovodske listine agencije in od direktorja zahteva informacije, ki jih potrebuje za izvajanje svojih pristojnosti; ne sme pa posegati v vsebino in postopke sprejemanja drugih splošnih in posamičnih aktov ter priporočil agencije ter v z njimi povezane strokovne naloge agencije - torej tudi ne v konkretni postopek podeljevanja frekvenc za testne namene za tehnologijo 5G. Svet ima po 177. členu ZEKom-1 med drugim tudi pristojnost predlagati razrešitev direktorja agencije,  vendar pa mora pri svojem delovanju ravnati nepristransko. Razlogi za razrešitev direktorja agencije so jasno navedeni v 185. členu ZEKom-1. Direktor agencije je lahko predčasno razrešen le, če to sam zahteva, če trajno izgubi delovno zmožnost za opravljanj dela na delovnem mestu direktorja, ter če ne izpolnjuje več pogojev za imenovanje, ki so določeni v 182. členu. Svet agencije skladno z vsem navedenim ni dobil vpogleda v nobenega od postopkov, ki jih vodi agencija ter tako tudi ni mogel sam pripraviti ocene ustreznosti vodenja postopa za domnevno sporno podelitev testnih frekvenc za 5G tehnologijo in še manj odločanja agencije v konkretnih postopkih. Iz izjav ter dokumentov Sveta agencije je razbrati, da naj bi bil predlog razrešitve direktorice temeljil na konkretnih postopkih, ki so potekali ali so v teku pred agencijo in so po mnenju Sveta agencije, ki sploh nima pristojnosti presojati posamičnih aktov agencije, sporni.
 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.