Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Odločitve agencije v zvezi z oddajanjem avstrijskega radia Agora

Odločitve agencije v zvezi z oddajanjem avstrijskega radia Agora

Ponedeljek, 19.09.2016

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS je v postopku mednarodne koordinacije izdala soglasje avstrijskemu regulatorju za uporabo frekvence 92,6 MHz z oddajne točke Bad Radkersburg 2 v neposredni bližini meje s Slovenijo. Avstrijski regulator je dovoljenje za oddajanje na omenjeni frekvenci podelil avstrijskemu radiu Agora, ki del programa oddaja tudi v slovenskem jeziku.

 

Soglasje avstrijskemu regulatorju za uporabo avstrijske frekvence 92,6 MHz z oddajne točke Bad Radkersburg 2 je agencija podala že oktobra 2013. Julija 2015 je avstrijski regulator agencijo zaprosil za prenos oddajne točke v Gornjo Radgono na slovensko ozemlje, pri čemer ni pojasnil, zakaj je prenos potreben oziroma, zakaj bi bila takšna rešitev boljša. Tehnična služba agencije je ugotovila, da prenos oddajne točke ne bi povzročil motenj slovenskim radijskim postajam, z drugimi vidiki prenosa pa se ni ukvarjala, zato je avstrijskemu regulatorju podala soglasje za spremembo lokacije oddajanja za frekvenco 92,6 MHz. Agencija avstrijskemu radiu Agora ni izdala odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc (ODRF), niti dovoljenja za opravljanje radijske dejavnosti v Republiki Sloveniji, saj za to ni pravne podlage v Zakonu o elektronskih komunikacijah in Zakonu o medijih. Radio Agora je jeseni 2015 začel oddajati s slovenskega ozemlja brez ustreznih dovoljenj agencije. Prav tako ni pridobil avstrijskega dovoljenja, ki bi bil ekvivalent slovenskemu ODRF, temveč je pridobil medijsko dovoljenje avstrijskega regulatorja, ki ga je ta izdal na podlagi komunikacije s tehničnim strokovnjakom na agenciji. Ta za vprašanja pravnih vidikov delovanja tuje radijske postaje v Sloveniji ni bil pristojen.

 

Direktor kot pooblaščena oseba agencije je bil seznanjen z dogajanjem šele maja 2016, ko je odredil postopek internega nadzora, v katerem se ugotavlja odgovornost zaposlenih za nastalo situacijo.  Agencija je analizirala dejstva in okoliščine ter pri tem ugotovila, da za prenos oddajne točke z avstrijskega na slovensko ozemlje za frekvenco 92,6 MHz v postopku mednarodne koordinacije ni bilo in ne pravne ne tehnične podlage. Zato je julija 2016 avstrijskemu regulatorju odrekla soglasje za uporabo omenjene frekvence z oddajne točke Gornja Radgona na slovenskem ozemlju. Se pa agencija strinja, da radio Agora oddaja na omenjeni frekvenci 92,6 MHz z avstrijskega ozemlja v neposredni bližini meje. Po izračunih avstrijskega regulatorja bo z oddajanjem z oddajne točke Bad Radkersburg 2, ki je le nekaj 100 metrov oddaljena od oddajne točke Gornja Radgona, signal dosegel približno 1000 prebivalcev več. Potencialno večja pokritost prebivalstva na avstrijski strani meje, kjer živi tudi slovenska manjšina, torej pomeni, da s premikom oddajne točke na avstrijsko ozemlje slovenska manjšina ne bo prikrajšana za radijski program v slovenskem jeziku. Ravno obrano, program bi lahko slišalo več prebivalcev.

 

Agencija je v postopku inšpekcijskega nadzora ugotovila, da radio Agora oddaja s slovenskega ozemlja brez ustreznih dovoljenj. Izdajatelja programa je pozvala, da z oddajanjem preneha oziroma se o tem izreče. Ker ta z oddajanjem ni prenehal oziroma ni predlagal časovnega okvira za prehod na oddajno točko na avstrijskem ozemlju, mu je agencija v začetku septembra izdala odločbo, s katero je zahtevala, da preneha oddajati z ozemlja Republike Slovenije.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.