Obvestilo o razveljavitvi javnega razpisa in ponovna objava javnega razpisa z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev v radiofrekvenčnih pasovih 1800 MHz in 2100 MHz

Petek, 08.07.2016

Agencija je razveljavila javni razpis z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev, ki je bil objavljen v Razglasnem delu Uradnega lista Republike Slovenije št. 39 dne 3. 6. 2016.

 

Agencija je v predpisanem roku, to je do 4. 7. 2016 do 9. ure, prejela dve ponudbi, in sicer ponudbo družbe Telekom Slovenije d.d. in družbe Telemach d.o.o. V postopku izvedbe predmetnega javnega razpisa je bilo ugotovljeno, da obstaja verjetnost, da se točka 3.3. sklepa o uvedbi javnega razpisa, ki se glasi "Da se javna dražba lahko izvede, se morata nanjo uvrstiti vsaj dva ponudnika", lahko različno interpretira. Agencija je citirano določbo (katere podlaga je v 3. točki drugega odstavka 44. člena ZEKom-1) zapisala z namenom, da se javna dražba za vsak posamezen blok lahko izvede le v primeru, če se na dražbo za vsak posamezen blok, ki je predmet tega javnega razpisa, uvrstita vsaj dva ponudnika. V izogib morebitni drugačni razlagi citiranega določila sklepa o uvedbi javnega razpisa v morebitnih sodnih sporih, ki bi sledili po koncu javnega razpisa, se je agencija odločila, da javni razpis razveljavi.

 

Hkrati agencija ponavlja predmetni javni razpis. Zainteresirano javnost obveščamo, da smo na podlagi 38. in 44. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14-ZIN-B in 54/14 - odl. US, 81/15) v Razglasnem delu Uradnega lista Republike Slovenije št. 49 z dne 8. 7. 2016 objavili javni razpis z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev v radiofrekvenčnih pasovih 1800 MHz in 2100 MHz.

 

Rok za oddajo ponudb je 8. 8. 2016 do 9. ure.

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.