Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Javna obravnava strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom ter poziv deležnikom k podaji mnenj

Javna obravnava strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom ter poziv deležnikom k podaji mnenj

Četrtek, 30.08.2018

Po prekinjenem medresorskem usklajevanju in vračilu gradiva Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS s predlogom, da Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom ponovno posreduje v javno obravnavo ter pozove vse deležnike k podaji mnenj, agencija ponovno objavlja predmetno strategijo. Strategija je bila skladno s Poslovnikom Vlade RS v obliki vladnega gradiva že posredovana v medresorsko usklajevanje, kjer so nanjo dali soglasja vsi relevantni resorji za obravnavo na pristojnem odboru in na vladi, razen Ministrstva za kulturo.


Agencija je osnutek strategije, objavljen 6. 4. 2018 (glej povezavo), dopolnila s konstruktivnimi predlogi deležnikov, prejetih v postavljenem roku iz prve javne obravnave (glej povezavo), in pripombo Ministrstva za infrastrukturo v postopku medresorskega usklajevanja.

 

Agencija vabi zainteresirane deležnike, da do vključno 1. 10. 2018 posredujejo konstruktivne predloge in pripombe. Predloge pošljite na naslov agencije (Stegne 7, 1000 Ljubljana) ali na elektronski naslov (info.box@akos-rs.si), pri tem pa se obvezno sklicujte na opravilno številko 0070-4/2017.

Ker Zakon o elektronskih komunikacijah ne predvideva javnega posvetovanja pri pripravi strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom, si agencija pridržuje pravico, da na prejete predloge ne odgovori. Bo pa smiselno upoštevala konstruktivne predloge.

 


 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.