Finance: podelitev frekvenc za mobilne tehnologije

Četrtek, 05.12.2019

Agencija odgovarja novinarki Financ Petri Soldat.

 

Kakšni so cilji Strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom (Strategije)? Kakšna in v kolikšnem času naj bi bila pokritost Slovenije s katerim omrežjem, kdaj bo možna uvedba omrežja 5G za znanstveno oz. komercialno rabo (pri tem ne mislim na dejansko ponudbo omrežja, ker je jasno, da bo to odvisno od telekomunikacijskih operaterjev – mislim na to, kdaj bo to možno infrastrukturno gledano).

Cilji Strategije (https://www.akos-rs.si/files/Javna_posvetovanja/2019/5_7/AKOS-Strategija-upravljanja-z-radiofrekvencnim-spektrom-Spremembe.pdf) so:

1) pravočasno dati na voljo zadostno količino spektra za uvajanje najnovejših tehnologij in zagotoviti predvidljivo in stabilno okolje za operaterje in ostale deležnike za sprejemanje ustreznih poslovnih odločitev na trgu,
2) zagotoviti digitalno vključenost na prebivalstva na čim večjem odstotku ozemlja,
3) spodbujati naložbe in razvoj ter pravočasno uvesti nove regulatorne modele za uvedbo novih inovativnih rešitev na področju brezžičnih elektronskih komunikacij za lažji razvoj in uvajanje novih tehnologij/platform,
4) uporabiti radiofrekvenčni spekter za dosego največjega možnega družbeno ekonomskega napredka,
5) zagotavljati celostno obravnavo radiofrekvenčnega spektra in ukrepe za postopno, a učinkovito konvergenco javnih mobilnih in radiodifuznih omrežij ter javnih mobilnih omrežij in omrežij varnostno / poslovno kritičnih komunikacij ob zagotavljanju njihovega nemotenega delovanja,
6) zagotavljati povezljivost med ljudmi in stvarmi na vseh področjih družbenega življenja, kot so promet, transport, zdravstvo in energija,
7) ustvariti pogoje za uvajanje varnostno in poslovno kritičnih vertikal preko javnih in/ali zasebnih omrežij z lokalnim ali nacionalnim pokrivanjem ter izražene potrebe operaterjev po dodatnih radijskih frekvencah za mobilne komunikacije
8) ohraniti razvoj učinkovite konkurence na trgih storitev brezžičnih elektronskih komunikacij,
9) zagotavljati zadostno količino spektra za vse storitve,
10) aktivnosti za olajšanje umeščanja baznih postaj v okolje.

Za znanstveno rabo (za testiranje) je možno pridobite frekvence za 5G omrežja od aprila 2018 (glej: https://www.akos-rs.si/testiranje).

Za komercialno rabo pa bo možno dobiti frekvence po izvedbi javnega razpisa z javno dražbo vseh prostih radijskih frekvenc, namenjenih za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom za nacionalno pokrivanje, vključno s pasovi 700 MHz, 1400 MHz, 2100 MHz (katerih veljavnost izteče leta 2021 in 2023), del spektra v pasu 2300 MHz, 3500 – 3800 MHz in 26 GHz skladno z Akcijo 1 osnutka Strategije (glej str. 8.)

Odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc bodo zaradi zamude pri sprejemu Strategije namesto do konca junija 2020 predvidoma izdane do konca leta 2020.

Kdaj in kako se bodo delile frekvence za katero omrežje? Kdo se bo lahko prijavil, kakšne bodo obveznosti operaterjev, ki bodo kupili frekvence, kdaj bodo znane izklicne cene?

Izklicne cene in obveznosti operaterjev bodo znane, ko bo objavljen javni razpis z javno dražbo iz Akcije 1 Strategije. To bo predvidoma sredi leta 2020. Agencija pričakuje, da bodo na dražbi sodelovali vsi infrastrukturni operaterji v Sloveniji, to so Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach in T-2,  javni razpis pa predvidoma ne bo omejeval novih vstopnikov.

Iz gradiva vlade izhaja, da bo država prihodnje leto prodajala več različnih frekvenčnih pasov: 700 MHz, 1400 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3400 MHz in 26 GHz. Kaj omogoča posamezen pas frekvence? Kaj pomenijo PPDR obveznosti in kdaj bo jasno, ali jih bo (katere, konkretno?) država predpisala?

Vsi navedeni pasovi omogočajo tudi 5G storitve, pas 700 MHz je predvsem namenjen pokrivanju ter 5G funkcionalnostim masivnega interneta stvari ter ultra kratkih zakasnitev, pasovi 1400 - 3800 MHz so namenjeni 5G funkcionalnostim kot so ekstremna širokopasovnost, ultra kratka zakasnitev in podpora množičnemu internetu stvari, 26 GHz pas pa naj bi služil predvsem za dostopovne točke v mestih ter na množičnih prireditvah na podeželju ali v notranjosti objektov za doseganje ekstremne širokopasovnosti.

PPDR pomeni Public Protection and Disaster Relief, slovenski prevod je javna varnost ter zaščita in reševanje. Morebitne obveznosti iz naslova PPDR v javnem razpisu z javno dražbo bodo odvisne od priprave Strategije radijskih komunikacij na področju nacionalne varnosti, ki jo pripravlja Ministrstvo za javno upravo. Zgolj kot primer navajamo obveznosti (storitve), ki bi lahko sodile v to kategorijo: pokrivanje transportnih poti (kritičnih odsekov cest, železnic), pokrivanje zahtevnih območij, prednostna obravnava storitev klica v sili..ipd.

Kaj je M2M in kaj so frekvence v frekvenčnem pasu 2300 MHz in 3400 MHz za lokalno uporabo?

M2M pomeni Machine to Machine Communication, označuje komunikacijo med napravami. Gre za prenos podatkov v realnem času med različnimi napravami, stroji, moduli, aplikacijami..itd. Primeri so npr. avtomatizirano odčitavanje števcev (poraba plina, toplote, vode..); brezgotovinsko plačevanje preko POS terminalov; v transportu ali dostavi, kjer je mogoče spremljati lokacijo avtomobilov ali pa paketov; najrazličnejši senzorji, ki npr, omogočajo kontrolo vašega doma...itd.

Frekvence izključno za storitev M2M so predvidene v radiofrekvenčnem pasu 700 MHz skladno z  Akcijo 11 Strategije (glej stran 12).

Frekvence v frekvenčnih pasovih 2300 MHz ter v 3400 MHz so tehnološko in storitveno nevtralne (niso določene samo za eno tehnologijo) in so namenjene lokalni uporabi ali za komercialne uporabnike ali pa za t.i. vertikale, kot so npr. e- zdravje, pametna namenska omrežja npr. na letališčih, pametna mesta...itd.

Ali Slovenija – glede na druge razvite evropske države – zamuja z uvajanjem 5G omrežij, smo konkurenčni – s katerimi državami se lahko pri tem primerjamo, katere države nas prehitevajo?

Po podatkih https://www.worldtimezone.com/5g.html in https://5gobservatory.eu/ so omrežja že postavili v naslednjih državah: Švica (Ericsson in Swisscom sta postavila 5G omrežje v 54 mestih in lokalnih skupnostih, operater Sunrise pokriva 309 krajev v Švici), Velika Britanija (Operater EE je postavil 5G omrežje v 6 mestih; tudi operaterja Vodafone in O2 sta v letošnjem letu prižgala 5G omrežje, operater Three pa bo prižgal 5G omrežje v začetku leta 2020), Španija (Vodafone in Huawei sta postavila 5G omrežje v 15 večjih španskih mestih), Rumunija (Orange je postavil 5G omrežje v 3 največjih mestih), Irska (Vodafone je v sodelovanju z Ericssonom pokril 5 največjih mest).
 

Spekter 700 in/ali 3600 MHz za 5G so poleg zgoraj navedenih že razpisale naslednje države: Avstrija, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Italija, Slovaška, Švedska.

 

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.