Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Evropska komisija pritrdila predlagani regulaciji upoštevnih trgov 3a in 3b

Evropska komisija pritrdila predlagani regulaciji upoštevnih trgov 3a in 3b

Ponedeljek, 18.09.2017

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS je analizi upoštevnih trgov 3a »Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji« in 3b »Veleprodajni osrednji dostop na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg« s predlaganimi obveznostmi po zaključenem javnem posvetovanju skupaj z odgovori na v tem postopku pridobljene pripombe zainteresirane javnosti, v prvi polovici avgusta predložila v postopke notifikacije pri Evropski komisiji. Evropska komisija je do izteka roka agencijo obvestila, da  predlagani regulaciji pritrjuje, pri čemer je podala tudi dodatne usmeritve. Agencija bo pripombe Evropske komisije upoštevala in nadaljevala s postopkom izdaje regulatornih odločb.

Omenjeni analizi se nanašata na regulacijo dostopa do fiksnega širokopasovnega bakrenega in optičnega omrežja na medoperaterskem nivoju. Skladno s predlaganima analizama bo kot operater s pomembno tržno močjo na obeh trgih še vedno reguliran le Telekom Slovenije, bo pa regulacija predvsem na trgu 3b omiljena. Pri regulaciji trga 3a bo po novem omogočen tudi dostop do omrežja v primeru gradnje omrežja tipa GPON, ki ga ni mogoče fizično razvezati. Cena razvezave optike ne bo več določena s stroškovnim modelom, ki je veljal do sedaj, temveč na podlagi ekonomske ponovljivosti.  Pri regulaciji trga 3b se bo v določenih naseljih umaknila cenovna regulacija. Gre za 2,6 % vseh naselij v RS oz. 31% vseh gospodinjstev v RS. Poseben poudarek pri regulaciji obeh trgov je na zagotavljanju kvalitete storitev na medoperaterskem nivoju, saj je to pogoj za zagotavljanje ustrezne kvalitete storitev na maloprodajnem trgu.

Agencija pričakuje, da se bo z regulacijo povečala izkoriščenost že izgrajenega optičnega omrežja Telekoma Slovenije. S cenovno regulacijo želi spodbuditi prehod operaterjev in posledično končnih uporabnikov iz bakrenega na optično omrežje, kar bi omogočilo Telekomu Slovenije postopno ukinjanje bakrenega omrežja. Prav tako želi omogočiti možnost konkuriranja Telekoma Slovenije in operaterjem, ki gostujejo na njegovem omrežju, nereguliranim operaterjem na trgu s svojim omrežjem. Obenem želi agencija s predlagano regulacijo zagotoviti, da bodo imeli drugi operaterji, ki želijo dostopati do omrežja Telekoma Slovenije, zagotovljen dostop tudi v prihodnje in neodvisno od topologije gradnje omrežja.

Pri oblikovanju predlaganih ukrepov je agencija sledila tudi priporočilom Evropske komisije, predvsem Priporočilu o regulaciji NGA omrežij ter Priporočilu o nediskriminaciji in stroškovnih metodologijah, ki poudarja spodbujanje investicij v omrežja naslednje generacije. Prav tako je zasledovala cilje Digitalne agende za Evropo ter Načrta razvoja NGA omrežij ob hkratnem izboljšanju pogojev dostopa do fiksnih širokopasovnih omrežij za končne uporabnike. S predlagano regulacijo želi agencija prispevati k boljši razvitosti slovenskega trga elektronskih komunikacij in celotne slovenske družbe.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.