Dnevnik: kršitve medijske zakonodaje

Petek, 05.12.2014

Agencija odgovarja novinarju Blažu Petkoviču.

  • Koliko kršitev medijske zakonodaje je AKOS ugotovil v zadnjih treh letih?
  • Za katere kršitve je šlo?
  • Kateri mediji so kršili medijsko zakonodajo?
  • Katerim medijem je AKOS naložil plačilo glob, za katere kršitve je šlo in koliko so te globe znašale?

Agencija vse odločitve v  nadzornih postopkih objavlja na spletni strani.

Hiter pregled pokaže, da je agencija v zadnjih letih po ZAvMS izvedla največ postopkov povezanih z določbami o deležih avdiovizualnih (AV) del ter z določbami o oglaševanju.  Največ glob (tudi najvišjih) je bilo izrečenih zaradi ugotovljenih kršitev različnih določb v zvezi z oglaševanjem. Preverjala je tudi v tujini registrirane TV programe, ki se razširjajo v Sloveniji. Po ZMed je agencija izvedla največ postopkov povezanih z določbami iz dovoljen za opravljanje radijske in televizijske dejavnosti ter določbami o deležih slovenskih AV del v televizijskih programih.

Ob tem je treba dodati, da je agencija dobila pristojnosti za inšpekcijski in prekrškovni nadzor po Zakonu o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS) s sprejemom tega zakona konec leta 2011, prve postopke po ZAvMS pa je začela izvajati v letu 2012. Pred tem teh pristojnosti ni imela, izvajala je samo postopke strokovnega nadzora po Zakonu o medijih (ZMed), ki jih tudi še izvaja.  Za inšpekcijski in prekrškovni nadzor po ZMed pa je pristojen Inšpektorat za medije pri Ministrstvu za kulturo.

Več o pristojnostih agencije na področju nadzora vsebin elektronskih medijev je na povezavi.
 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.