Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Apek intenzivno pripravlja strokovne podlage za razpis frekvenc za LTE

Apek intenzivno pripravlja strokovne podlage za razpis frekvenc za LTE

Ponedeljek, 04.06.2012

Agencija za pošto in elektronske komunikacije (Apek) je imenovala strokovno projektno skupino, ki pripravlja odgovore na temeljnima vprašanja prihodnje rabe frekvenčnega spektra za elektronske komunikacijske storitve. Glavna naloga skupine je pripraviti strokovne podlage za nacionalno strategijo ter za razpis frekvenc za omrežja četrte generacije, ki omogočajo mobilni širokopasovni dostop.

Nadaljnji razvoj storitev informacijske družbe je v veliki meri odvisen od mobilnega interneta. Apek se zaveda pomena zagotavljanja pogojev za izgradnjo omrežij četrte generacije ter pravočasne in kvalitetne pokritosti celotnega ozemlja Slovenije. Razpis za LTE je treba po mnenju Apeka pripraviti tako, da bo zagotovljena gradnja omrežij četrte generacije tudi na območjih, ki so komercialno manj zanimiva.

Apek zato z vsemi razpoložljivimi kadri pripravlja strokovna izhodišča, ki bodo združena v enem dokumentu. V njem bo podan pregled razvoja mobilnega trga ter tehnološki in tržni trendi. Podrobno bo analizirana zakonska podlaga za ravnanje s frekvenčnim spektrom v Sloveniji, podan pa bo tudi pregled stanja in predlog rešitve za rabo digitalne dividende ter zaščito ostalih storitev. Prav tako bo narejen izčrpen pregled stanja ter primerjava rabe frekvenčnega spektra za mobilne storitve v Sloveniji in v tujini. Na koncu bodo izpostavljeni primeri dobrih praks in uporabnih rešitev drugih držav na področjih razdelitve spektra, rešitev pokrivanja podeželskih območij z omrežji četrte generacije, zaščite ostalih storitev in potekov razpisov oziroma javnih dražb. Glede na dobre prakse evropskih države ter slovenske specifike bo podan predlog nadaljnje rabe frekvenčnega spektra za elektronske komunikacijske storitve v Sloveniji ter pripravljen predlog razpisne dokumentacije za podelitev frekvenc za LTE.

Omenjen dokument bo pripravljen predvidoma v začetku leta 2013, ko bo poslan tudi v javno obravnavo. To bo tudi strokovna podlaga za pripravo strategije za uporabo frekvenčnega spektra za elektronske komunikacijske storitve, ki jo pripravlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Na podlagi sprejete strategije bo Apek predvidoma do konca leta 2013 pripravil razpis za LTE.
 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.