Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Agencija začela priprave na podelitev frekvenc za mobilne storitve

Agencija začela priprave na podelitev frekvenc za mobilne storitve

Petek, 17.05.2019

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je skladno s strateškimi usmeritvami Ministrstva za javno upravo (MJU) začela priprave na izvedbo javnega razpisa z javno dražbo, na katerem bo podelila tudi frekvence, ki bodo namenjene mobilnim storitvam naslednje generacije (5G).

Agencija je 8. 5. 2019 objavila novo Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom in pozvala zainteresirano javnost k podaji pripomb. Strategijo bo nato predložila v soglasje Vladi RS. Šele po sprejemu strategije bo agencija izvedla javni razpis z javno dražbo za podelitev frekvenc.  

V kratkem, že pred sprejemom strategije, pa bo agencija začela postopek javnega naročila za izbiro zunanjih strokovnjakov, ki bodo nudili strokovno podporo za uspešno podelitev frekvenc. Tako omenjeno strategijo kot javno naročilo je agencija pripravila na podlagi strateških usmeritev MJU, ki jih je prejela v začetku aprila 2019.

V času priprave javnega razpisa z javno dražbo bo agencija po potrebi organizirala posvete, delavnice ter druge oblike sodelovanja z zainteresirano javnostjo, predvsem z operaterji oz. potencialnimi ponudniki. Prav tako bo sproti obveščala javnost o poteku priprav na podelitev frekvenc.

Pred objavo javnega razpisa z javno dražbo bo agencija pripravila tudi informativni memorandum, ki bo podal načrtovane pogoje javnega razpisa z javno dražbo in bo služil kot podlaga za pripravo razpisne dokumentacije. Informativni memorandum bo agencija predložila v javno posvetovanje.

Skladno z vladnim Načrtom uporabe frekvenčnega pasu 470 – 790 Mhz v Republiki Sloveniji namerava agencija celoten postopek podelitve frekvenc zaključiti do 30. 6. 2020.
 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.