Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Agencija objavila portal za dostop in pregledovanje prostorskih podatkov - Geoportal AKOS

Agencija objavila portal za dostop in pregledovanje prostorskih podatkov - Geoportal AKOS

Torek, 07.05.2019

Geoportal AKOS (https://gis.akos-rs.si/) je osrednji spletni portal za dostop in pregledovanje prostorskih podatkov, ki jih agencija uporablja pri svojem vsakodnevnem delu, in ki predstavljajo dodano vrednost ter uporabne informacije za splošno in strokovno javnost. Med njimi so podatki infrastrukture elektronskih komunikacij, omrežnih priključnih točk, pokritosti s fiksnimi in mobilnimi omrežji ter podatki o namerah o načrtovanih gradnjah gospodarske javne infrastrukture, ki jih agencija, z namenom spodbujanja souporabe in skupne gradnje infrastrukture, zbira neposredno od investitorjev.


Zbrane podatke agencija pridobiva od relevantnih upravljavcev javnih zbirk prostorskih podatkov (npr. Geodetska uprava Republike Slovenije), od operaterjev elektronskih komunikacij ali z lastnimi meritvami in izračuni, pri katerih  poskrbi za enostaven, celovit in inovativen način grafičnega prikazovanja, ki je uporabnikom omogočen, ne glede na stopnjo njihovega informacijskega ali strokovnega znanja.


Bistvena prednost Geoportala AKOS je, da so vsi prostorski podatki zbrani in prikazani na enem mestu, kar omogoča uporabnikom preverjanje možnosti omrežij in storitev elektronskih komunikacij na katerokoli lokaciji v Republiki Sloveniji. Poleg tega uporabnikom omogoča tudi številna dodatna orodja, med katerimi so najpomembnejša izdelava pregledne karte v PDF obliki in hitre spletne analize, s katerimi lahko prevzamejo različne podatke o omrežnih priključnih na nivoju občine ali naselja.


Trenutno agencija na Geoportalu AKOS izmed lastnih podatkov prikazuje rezultate meritev pokrivanja javnih mobilnih omrežij v Sloveniji, ki so bile izvedene na skupno 6.838 km cestnega omrežja na celotnem območju Republike Slovenije, kasneje pa bo sledilo še več lastne vsebine iz celotnega področja dela agencije. Cilji tovrstnega odpiranja podatkov so povezani z višjo učinkovitostjo investicij, transparentnostjo delovanja ter proaktivno objavo in izmenjavo prostorskih informacij.


Glavni namen Geoportala AKOS je prispevek k zmanjšanju stroškov izgradnje visoko zmogljivih omrežij (t.i. VHCN) in spodbujanje souporabe in skupne gradnje. Prav tako je namen portala povezan z informiranjem in krepitvijo vloge končnih uporabnikov, transparentnostjo in odpiranjem informacij in podatkov, ki do sedaj še niso bili dostopni oziroma grafično prikazani.


Skladno s konceptom prostorsko usposobljene družbe je javna prostorska podatkovna infrastruktura s kakovostnimi in zanesljivimi uradnimi prostorskimi in nepremičninskimi podatki ter z uporabnikom prijaznimi storitvami eden ključnih pogojev za gospodarski, družbeni in okoljski razvoj (Strategija državne geodetske službe 2025). Pomen podatkov, ki se neposredno ali posredno nanašajo na posamezno lokacijo ali območje v prostoru, t.i. prostorskih podatkov, se danes izredno povečuje, zato je agencija razvila Geoportal AKOS.
 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.