Poziv k predložitvi mnenj k predlogu Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve

Petek, 23.12.2016

Agencija vabi zainteresirano javnost, da do 21. 2. 2017 pošlje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve.

 

Vse pripombe, predloge ali dopolnitve pošljite na naslov Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, p. p. 418, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov info.box@akos-rs.si. Pri pošiljanju je treba navesti: "Mnenje k predlogu Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve".

 

Agencija je na podlagi Zakona o poštnih storitvah pristojna za predpisovanje kakovosti izvajanja univerzalne storitve in njenega nadzora, zato je pristopila k spremembam in dopolnitvam splošnega akta s ciljem izvajalcu univerzalne storitve omogočiti bolj prilagodljivo spreminjanje in optimiziranje poštnega omrežja zlasti zaradi zagotavljanja dolgoročno vzdržne univerzalne poštne storitve.

 

S predlaganimi spremembami želi zagotoviti bolj uravnoteženo obravnavo različnih oblik kontaktnih točk z vidika predpisane gostote omrežja ter z vidika pogojev, ki morajo biti izpolnjeni v primeru preoblikovanja kontaktnih točk. S skrajšanjem predpisanega minimalnega delovnega časa premične kontaktne točke in drugih organizacijskih oblik kontaktne točke, ki niso bodisi pošta bodisi pogodbena pošta, na 1 uro pa se želi izvajalcu univerzalne storitve omogočiti ohranjanje tistih kontaktnih točk, ki so ekonomsko manj vzdržne, s čimer se zasleduje cilj zagotavljanja kakovostne univerzalne storitve. Istočasno se čas za delo s strankami pomakne za dve uri v popoldan in se na ta način zagotovi večja dostopnost kontaktnih točk večini uporabnikov, saj delovni in življenjski ritem aktivnemu prebivalstvu preprečuje uporabo kontaktnih točk v jutranjem in zgodnje popoldanskem času.

 

Agencija je v letu 2016 izvedla izračune, iz katerih izhaja, da trenutna ureditev omogoča, da ima 97,07 % prebivalcev Republike Slovenije zračno oddaljenost 4,5 km do najbližje kontaktne točke, ki je organizirana kot pošta ali pogodbena pošta. V primeru, da bi se predpisana oddaljenost spremenila na 5 km, bi bilo takšnih prebivalcev 98,2%, če bi se na 6 km, bi jih bilo 99,37 %. Bistvene spremembe ne bi povzročilo niti dejstvo, če bi se oddaljenost do najbližje kontaktne točke zaostrila na 4 km, saj bi bilo tudi v tem primeru 95,2% prebivalcev v tej oddaljenosti. Več kot 50 % prebivalcev Republike Slovenije ima sicer pošto ali pogodbeno pošto na zračni oddaljenosti manj kot 1 km.

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.