Obvestilo o objavi tarif agencije za leto 2017

Sreda, 28.12.2016

Agencija obvešča zainteresirano javnost, da so bile dne 28. 12. 2016 v Uredbenem delu Uradnega lista RS, št. 85/16, objavljene:

  • Tarife 2017 o vrednosti točke za letno plačilo na podlagi obvestila, za letno plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za letno plačilo za uporabo elementov oštevilčenja;
  • Tarifa 2017 o letnih plačilih za izvajanje poštnih storitev;
  • Tarifa 2017 o vrednosti točke za letno plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo;
  • Tarifa 2017 o vrednosti točke in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture, za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa.

 

Tarife začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začnejo 1. 1. 2017.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.